Edukacja

Logotyp Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Zaproszenie do udziału w konkursie pt. „Szlakiem Wisły od gór aż po morze”

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Szlakiem Wisły od gór aż po morze”.

 

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie  zainteresowań  polską przyrodą, geografią i historią.
 2. Kształtowanie postawy patriotyzmu.
 3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
 4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
 5. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz  dzieci leczących się na bydgoskich oddziałach szpitalnych.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne  wykonanie płaskiej pracy  plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

 • – klasy I – III
 • – klasy IV – VI
 • – klasy gimnazjalne

5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • – imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła  
 • – imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
 • – numer telefonu kontaktowego
 • – zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS Nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu (w załączniku).

6. Czas trwania konkursu:  od  04 września do 9 października 2017r.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13 października 2017 r., a lista laureatów umieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Wręczenie nagród i dyplomów oraz pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce podczas X Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej dla nauczycieli szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkolnictwa masowego z regionu województwa kujawsko – pomorskiego.

O miejscu i godzinie spotkania poinformujemy laureatów telefonicznie.

9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły  www.zs33.bydgoszcz.pl

 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
Marii Skłodowskiej – Curie nr 4,
85-094 Bydgoszcz
tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat – w godz. 8.00 – 15.00)

 

 

Życzymy wielu artystycznych przeżyć i powodzenia w konkursie.

 

Organizatorzy: mgr B. Deptuła, mgr B. Kocoń

 

Do pobrania:

 • ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA (DOCX, PDF)

 

 

Anna Szopa

koordynator ds. mediów

przy ZS Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
http://www.zs33.bydgoszcz.pl

 

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).