Edukacja

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Spotkanie dyrektorów jednostek oświatowych

W dniu 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu, odbyło się spotkanie Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych dotyczących roku szkolnego 2017/2018.

 

Podczas spotkania Pan Marszałek Zbigniew Ostrowski  wręczył nominacje na nową kadencję następującym dyrektorom:

1) Panu Ryszardowi Bieleckiemu powierzenie stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.,

2) Panu Mariuszowi Klimczewskiemu powierzenie stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.,

3) Pani Izabeli Maciejewskiej powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.,

4) Pani Małgorzacie Trzeciak – powierzenie stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

 

Gościem spotkania była Pani prof. dr hab. Ewa Filipiak  Kierownik Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UKW w Bydgoszczy, członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • ocenę stanu realizacji zadań w latach 2016-2017 w zakresie obronności i obrony cywilnej;
  • możliwości publikowania informacji oraz promocji działań edukacyjnych przez wojewódzkie samorządowe jednostki oświatowe;
  • zagadnienia związane z inwestycjami i remontami, zasadami składania projektów własnych oraz planowanych projektach inwestycyjnych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i oraz jednostkach oświatowych;
  • działania dotyczące platformy edukacyjnej EDUPOLIS;

a także sprawy organizacyjne związane z organizacją roku szkolnego 2017/2018.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (TK).

 

Uczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkaniaWicemarszałek  Zbigniew Ostrowski, dyr. Domicela Kopacaczewska