Edukacja

Logo

Władysław Raczkiewicz 1885-1947 – wystawa

Zapraszamy do oglądania w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wystawy ilustrującej życie Władysława Raczkiewicza, wybitnego polityka, ostatniego wojewody pomorskiego II Rzeczypospolitej oraz pierwszego prezydenta RP na uchodźstwie.

 

Wystawa Władysław Raczkiewicz 1885-1947 została przygotowana przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu z okazji uroczystości odsłonięcia pomnika Władysława Raczkiewicza 25 października 2010 r. Pomnik stanął przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego na Placu Teatralnym w Toruniu.

 

Monument przedstawia postać polityka wspierającego się ręką o granitowy postument – symbol biurka. Z przodu znajduje się wyryta w kamieniu inskrypcja: „Władysław Raczkiewicz, Prezydent RP na uchodźstwie 1939-1947, Marszałek Senatu RP 1930 – 1935, Wojewoda Pomorski 1936-1939”.

 

W związku z przypadającą w 2017 roku 70. rocznicą śmierci Władysława Raczkiewicza, 4 listopada 2016 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej  podjął uchwałę o ustanowieniu 2017 roku Rokiem Władysława Raczkiewicza. Wcześniej, 20 czerwca 2016 r. stanowisko w sprawie ustanowienia, w naszym regionie, Roku Władysława Raczkiewicza przyjął Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Prezentowana ekspozycja składa się z sześciu plansz ilustrujących życie polityka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lata 1936-1939, kiedy sprawował funkcję wojewody pomorskiego.

 

 Wystawę uzupełnia zestawienie bibliograficzne w wyborze, za lata 1968-2017.

 

Wystawę można oglądać do 25 września w Wypożyczalni w godzinach otwarcia Biblioteki.

http://www.bptorun.edu.pl/

 

 

Wiesława Budrowska
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).