Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Zapraszamy nauczycieli do zdobycia kwalifikacji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza do udziału w Kursie na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie stacjonarne odbędzie się w dwóch częściach 27 i 28 kwietnia 2022r., godz. 15:00–19:30, poprowadzą je konsultantka Małgorzata Trzeciak i ratownik medyczny Karol Wojtczak. Miejsce przeprowadzenia kursu to budynek KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, przed budynkiem znajduje się parking dostępny dla uczestników.

 

Link do zapisu: https://www.kpcen-torun.edu.pl/oferta/kurs/513/1/kurs-na-kierownika-wypoczynku-dzieci-i-modziey

Program kursu kwalifikacyjnego zgodny z ramówką opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 452 z późn. zmianami) będzie obejmował:

  1. Planowanie pracy wychowawczej.
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym 3h ćwiczeń z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.
  6. Egzamin ze zdobytej wiedzy.

Opłata za formę doskonalenia wynosi: 110 zł.

Wpłaty dokonujemy na numer konta: PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893

Prosimy o dokonywanie wpłat przed szkoleniem. Można poprosić dyrektora szkoły/placówki o dofinansowanie formy ze środków na doskonalenie nauczycieli. Jeśli wpłaty dokonuje szkoła/placówka koniecznie przed przelewem należy podać dane do faktury – nabywca, płatnik, wówczas KPCEN wystawi fakturę przelewową. Korekty będzie można dokonać wyłącznie w miesiącu wystawienia faktury. Po upływie miesiąca faktury nie będą podlegały wymianie.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem formy: Małgorzata Trzeciak, tel. 502 202 963, e-mail: malgorzata.trzeciak@kpcen-torun.edu.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu