Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Uczniowie ukraińscy w polskiej szkole tematem spotkania w ramach sieci współpracy samokształcenia (UA)

Odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych z terenu powiatu inowrocławskiego oraz gmin Nowa Wieś wielka, Solec Kujawski i Białe Błota, na którym poruszony został problem integracji uczniów ukraińskich w polskiej szkole. Nauczyciele mieli też możliwość podzielenia się swoimi rozwiązaniami, rekomendacjami związanymi z procesem nauczania uczniów z Ukrainy.

Українська версія внизу сторінки

Odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych z terenu powiatu inowrocławskiego oraz gmin Nowa Wieś wielka, Solec Kujawski i Białe Błota, na którym poruszony został problem integracji uczniów ukraińskich w polskiej szkole. Nauczyciele mieli też możliwość podzielenia się swoimi rozwiązaniami, rekomendacjami związanymi z procesem nauczania uczniów z Ukrainy.

Szczególnie aktywną grupą byli nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, w której w tej chwili uczy się już 116 dzieci ukraińskich. Istotną kwestią dyskutowaną w trakcie spotkania był brak doświadczenia w nauczaniu języków obcych u nauczycieli języka polskiego lub innych przedmiotów, których zadaniem jest teraz wspieranie uczniów z Ukrainy w nauce naszego języka. Wniosek, który nasunął się wszystkim uczestnikom sieci, to potrzeba wsparcia szczególnie nauczycieli języka polskiego przez językowców i doradców metodycznych do języków obcych z KPCEN w Bydgoszczy.

 

 

УКРАЇНСЬКІ УЧНІ В ПОЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ ТЕМА ЗУСТРІЧІ В РАМКАХ МЕРЕЖІ СПІВПРАЦІ САМООСВІТИ

Відбулася чергова зустріч мережі співпраці та самоосвіти вчителів іноземних мов з району Іновроцлавського та муніципалітетів Нова Весь-Велика, Солець-Куявський та  Бяле Блота, на якій було порушено проблему інтеграції українських учнів до польської школи. Вчителі також мали можливість поділитися своїми рішеннями, рекомендаціями, пов’язаними з процесом навчання учнів з України.

Особливо активною групою були вчителі англійської мови з початкової школи з Бяле Блота, де зараз навчається 116 українських дітей. Важливим питанням, яке обговорювалося під час зустрічі, був брак досвіду викладання іноземних мов у вчителів польської та інших предметів, завдання яких зараз полягає в підтримці студентів з України у вивченні нашої мови. Висновок, до якого дійшли всі учасники мережі, – це необхідність підтримки вчителів польської мови, зокрема, лінгвістами та методичними радниками з іноземних мов з KPCEN у Бидгощі.