Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

XXIII Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych rozstrzygnięty

16  listopada 2015  roku w  Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy miała miejsce gala podsumowująca tegoroczny konkurs gazetek szkolnych.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

Jolanta Metkowska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,

Elżbieta Wiewióra  Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszczy,

Hanna Paprocka reprezentująca Wydział Edukacji i Sportu.

Gospodarzem uroczystości była Barbara Daroń wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Gazetki oceniano  zgodnie z następującymi kryteriami:

  • Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony.
  • Trafność doboru tematyki.
  • Stopień odbicia życia szkoły.
  • Promowanie uczniowskich talentów.
  • Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
  • Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
  • Poprawność języka i ortografii.
  • Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy.

 

Gazetki szkół bydgoskich otrzymały granty oświatowe przyznane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zaś redakcje szkół z regionu nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Dyrektor Kujawko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli ufundowała okolicznościową nagrodę z okazji dwudziestopięciolecia istnienia uczniowskiego pisma „Ftyka Elektryka”.

 

Laureaci XXIII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych

 

szkoły podstawowe, klasy I – III

 

I miejsce  –  „Szkolne Igraszki” – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy.

                    Opiekun: Katarzyna Satke

II  miejsce –  „Iskierki” – Szkoła Podstawowa nr 4 w Bydgoszczy.

                     Opiekun: Elżbieta Karłowska.

 

szkoły podstawowe, kl. IV – VI

 

I miejsce –  „Prymus” – Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy.

                  Opiekunowie: Krystyna Rauchut, Teresa Blank.

II miejsce –  „Flesz Czwórki” – Szkoła Podstawowa nr 4 w Bydgoszczy.

                  Opiekunowie: Małgorzata Jakutowicz, Aleksandra Majkowska.

III miejsce – „Nudy z Budy” –  Szkoła Podstawowa nr 19 w Bydgoszczy.

                   Opiekun: Dorota Kucińska.

IV miejsce –  „Szkolne To i Owo” – Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy.

                   Opiekunowie: Danuta Gill, Katarzyna Chylińska.

 

gimnazja

 

I  miejsce  – „Merkuriusz Gimnazjalny” – Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy.

                  Opiekun: Danuta Stentka.

II miejsce –  „Głos 20-stki” – Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy.

                  Opiekunowie: Magdalena Wachowicz, Michał Tyrakowski.

III miejsce –  „Gazetka Szkolna” – Gimnazjum dla Dorosłych.

                  Opiekunowie: Małgorzata Belter, Ewa Gierszewska, Dorota Podgórska.

III miejsce –  „Libelciak” – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni.

                 Opiekunowie: Monika Kantorska-Suty, Tomasz Suty.

IV miejsce –  „MATRIX” – Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy.

                 Opiekun: Marzena Nowakowska.

Wyróżnienie – „Histowizjer” – Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy.

                  Opiekun: Emilia Chrebor-Paciorek.

 

szkoły ponadgimnazjalne

 

I miejsce – – „ellyta” – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy.

                  Opiekunowie: Alicja  Kłopotek, Piotr Dobosiewicz.

II miejsce  – „Wzrok Ludu”  – I liceum Ogólnokształcące w Żninie.

                  Opiekun: Małgorzata Mierkiewicz.

III miejsce – „Ftyka Elektryka” – Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy.

                   Opiekun: Piotr Laskowski.

IV miejsce –  „Fabryka Słowa” – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 5 w Bydgoszczy.

                     Opiekun: Michał Laskowski.

wyróżnienie – „Bez Cenzury” – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

                      Opiekunowie: Aleksandra Rafińska, Beata Chęcińska-Kopeć.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostka oświatową, dla której organem prowadzącym  jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji. (TK).

 

I miejsce w kategorii gimnazja Merkuriusz GimnazjalnyI miejsce w kategorii szkoły podstawowe klasy I-IIII miejsce w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VII miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalneZespoły redakcyjne gazetek szkolnych wraz z opiekunami