Edukacja

Szkoła na czasie

Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – Biblioteka Pedagogiczna jako koordynator wojewódzki zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszy pomysł na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników.

 

Organizatorem konkursu pod patronatem MEN jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Zajęcia mogą być prowadzone w szkole, w środowisku lokalnym lub w ramach pracy domowej. Scenariusz może zakładać wykorzystanie sprzętu bezpośrednio przez uczniów (np. tablety) lub pracę z e-podręcznikami w klasie, np. z wykorzystaniem rzutnika i ekranu lub tablicy multimedialnej.

 

Konkurs realizowany jest na czterech poziomach edukacyjnych:

  • edukacja wczesnoszkolna,
  • szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
  • gimnazja,
  • szkoły ponadgimnazjalne.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z każdej szkoły może wystartować wiele zespołów, ale każda placówka może zgłosić tylko jeden, najlepszy pomysł na każdym poziomie realizowanym w danej szkole.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).