Edukacja

Logotyp Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

Terapia behawioralna

Dnia 4 grudnia 2015 r.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy organizuje konferencję szkoleniową pt.: „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”,  skierowaną donauczycieli – surdopedagogów, oligofrenopedagogów, nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagogów i  psychologów – pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych   województwa kujawsko-pomorskiego i rodziców.

 

W tematykę konferencji wprowadzą uczestników teoretycznie i podzielą się doświadczeniem surdologopedzi i surdopedagodzy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą z deficytem zdrowia.

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Onkologii – PARIS w Bydgoszczy przy ul. Romanowskiej 2, w godz. 11.30 – 14.00.

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).