Edukacja

Występ zespołu Orkiestromaniacy
Występ zespołu Orkiestromaniacy

XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat „Depresja oraz zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwaniem…”

20 października 2018 roku w sali konferencyjnej Biblioteki UKW odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

 

W tegorocznej konferencji wzięły udział 202 osoby: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze szkół województwa kujawsko – pomorskiego, ośrodków szkolno–wychowawczych, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz lekarze i psychologowie z bydgoskich szpitali.

 

Przybyli także dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół szpitalnych z całej Polski, m.in. z Rzeszowa, Łodzi, Szczecina, Białegostoku, Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Zaboru, Zagórza, Gniezna oraz czterech szkół szpitalnych z Poznania. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i możliwość wymiany doświadczeń.

 

Honorowy patronat  nad konferencją objęli: Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Pani Izabela Maciejewska serdecznie powitała wszystkich uczestników konferencji i zwróciła uwagę, że depresja i zaburzenia lękowe stanowią dużą grupę zaburzeń psychicznych, a nawet często nazywane są chorobami XXI wieku. Coraz częściej dotykają one nastolatków i stanowią poważny problem, który niejednokrotnie jest błędnie odbierany jako przejaw złego zachowania lub buntu. Podkreśliła, że celem konferencji jest wyjaśnienie na czym polegają te choroby, jak je rozpoznać, jakie pociągają skutki oraz w jaki sposób jako nauczyciele możemy pracować z młodzieżą z zaburzeniami lękowymi lub depresją.

 

W imieniu Pana Kuratora Oświaty głos zabrała Pani Anna Borysiak – starszy wizytator. Podkreśliła znaczenie podejmowanej podczas konferencji tematyki, życzyła uczestnikom owocnych obrad oraz znajdowania rozwiązań, które okażą się przydatne w działaniach na co dzień podejmowanych przez nauczycieli.

 

Wykłady prelegentów dotyczyły bardzo aktualnej obecnie problematyki „Depresji oraz zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – kiedy życie staje się trudnym wyzwaniem…” Tegoroczny temat wyniknął m.in. z oczekiwań, jakie zgłaszali w ankietach uczestnicy konferencji w minionym, 2017 roku.

 

Pierwszym prelegentem była Pani Anna Walczak – lekarz med., specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta rodzinny w nurcie systemowym, Koordynator Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Wykład dotyczył zaburzeń lękowych i somatyzacyjnych – wyzwań terapeutycznych i pedagogicznych.

 

Kolejny wykład wygłosił dr n. med. mgr psych. Witold Pawliczuk – asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przedstawił: „Jak pracować z uczniem z zaburzeniami lękowym na terenie szkoły – wskazówki praktyczne dla nauczyciela”.

 

Pan Konrad Ambroziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, terapeuta motywujący, autor książki „Depresja nastolatków” oraz wielu artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej i zagadnień etyki zapoznał uczestników konferencji z „Funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci i młodzieży z depresją”.

 

Ostatnią prelekcję: „Uczeń z objawami depresji i zaniżoną samooceną – wskazówki praktyczne dla nauczyciela” po raz kolejny wygłosił Pan dr Witold Pawliczuk. Wykład wzbogacił bardzo ciekawymi filmikami, które umożliwiły dokładniejsze zrozumienie tematu.

 

Podczas przerwy w wykładach przy kawie i poczęstunku można było wymienić doświadczenia i porozmawiać na ważne i nurtujące tematy.

 

W holu budynku biblioteki UKW zostały wystawione prace plastyczne laureatów wojewódzkiego konkursu plastycznego: „Z kart historii niepodległej Polski” zorganizowanego przez nauczycieli naszej szkoły, pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Nauczyciele z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z Bydgoszczy przygotowali i zaprezentowali książki dotyczące tematyki depresji i zaburzeń lękowych, które są dostępne do wypożyczenia dla zainteresowanych.

 

W przerwie konferencji wystąpił zespół „Orkiestromaniacy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie wspaniale zagrali na instrumentach do podkładu muzycznego. Utwory: Feverfest Polka J. Straussa i Polonez Husarii K. Dębskiego nie były przypadkowe,
bo wybrano je ze względu na 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Artyści zostali bardzo ciepło przyjęci, a na zakończenie występu otrzymali gorące brawa i upominki od organizatorów.

 

Organizację konferencji wsparły rzeczowo: Bank Polskiej Spółdzielczości, który ofiarował brudnopisy i teczki na materiały konferencyjne oraz firmy Wawel, Goplana, Hellena i Kopernik, które przekazały słodycze i napoje na poczęstunek dla wszystkich uczestników.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów i osób wspierających tak duże przedsięwzięcie. Dzięki ich wsparciu i ogromnej życzliwości organizacja konferencji stała się możliwa.

 

Opracowanie: Maria Kozik

Zdjęcia: Katarzyna Mikołajczak i Paweł Wysiński

www.zs33.bydgoszcz.pl

 

P. Katarzyna Niedzwiec - nauczyciel ZSS nr 33 prowadząca konferencjęPrelekcja dr. n. med. mgr. psych. Witolda PawliczukaPrzemówienie wizytatora pani Anny BorysiakUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjiWykład dr. Konrada AmbroziakaWykład lekarza medycyny pani Anny WalczakWystąpienie dyrektora ZSS nr 33 w BydgoszczyWystęp zespołu OrkiestromaniacyWystęp zespołu OrkiestromaniacyZ kart historii niepodległej Polski - wystawa pokonkursowa