Edukacja

Logo Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Pedagog wobec wyzwań współczesnego świata. Emocjonalne, społeczne i edukacyjne problemy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy zaprasza na VII KONFERENCJĘ w ramach cyklu szkoleniowego „Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka” pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współczesnego świata. Emocjonalne, społeczne i edukacyjne problemy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

 

Patronat honorowy sprawują: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy.

 

Termin 23.11.2018 r. (piątek).

 

Zakres tematyczny wykładów:

  • Motywowanie uczniów do nauki szkolnej i udziału w zajęciach pozalekcyjnych
  • Agresja i przemoc w kontaktach rówieśniczych
  • Zaburzenia lękowe i depresyjne okresu adolescencji
  • Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży

 

Zakres tematyczny warsztatów:

  • e-Twinning jako forma pozytywnej aktywności młodzieży w zakresie TIK
  • Wiedza i umiejętności zabezpieczające młodych ludzi przed używaniem substancji psychoaktywnych i środków zastępczych

 

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie organizatora: braille.bydgoszcz.pl

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Podczas trwania konferencji dla gości, prelegentów i uczestników dostępny będzie bar kawowy.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji po wypełnieniu formularza należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: cywinska@braille.bydgoszcz.pl do dnia 9.11.2018r. – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 50,00 zł należy wpłacać na konto:

nr: 51 1020 1462 0000 7002 0162 5540 z dopiskiem „KONFERENCJA”

 

Organizator: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

 

Miejsce i adres konferencji: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej L. Braille’a  w Bydgoszczy,  ul. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz

 

Tekst: Jacek Knychała

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci  i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.