Edukacja

Piaskarze A. Gierymskiego
Piaskarze A. Gierymskiego

WYKORZYSTANIE OBRAZÓW ARTYSTYCZNYCH W EDUKACJI HISTORYCZNEJ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych na 10-godzinny kurs Wykorzystanie obrazów artystycznych w edukacji historycznej

 

Planowane terminy spotkań: 18 i 19 maja 2018 r. o godzinie 15.30 w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36.

 

Celem warsztatów jest wzbogacenie umiejętności nauczyciela w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w nauczaniu historii.

 

Tematyka:

  • ABC analizy źródła ikonicznego,
  • materiał ilustracyjny podręczników – wsparciem dla nauczyciela w realizacji procesu dydaktycznego,
  • Polski malowane dzieje – tajemnice obrazów Jana Matejki,
  • Artur Grottger – kronikarz powstania styczniowego,
  • realizm w obrazach – Piaskarze Aleksandra Gierymskiego.

 

Prowadząca:

Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Autorka podręczników oraz programów nauczania do historii. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Opłata za kurs: 90 zł.

Zapisy drogą elektroniczną: http://www.kpcen-torun.edu.pl/course/view/2943

Więcej informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka, nr tel. 881 933 355.

 

dr Dominika Wojtasińska

Specjalista w Pracowni Informacji i Promocji

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. H. Sienkiewicza 36

87-100 Toruń

tel.: 881 930 080

e-mail: dominika.wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.kpcen-torun.edu.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).