Edukacja

Logotyp K PCEN we Włocławku

Na Zachód od Odry

Zapraszamy do udziału w IX edycji Literacko-Muzycznego Konkursu Języka Niemieckiego „Na Zachód od Odry”, która odbędzie się 12 czerwca w KPCEN we Włocławku.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych II etapu edukacyjnego, dla których język niemiecki jest przedmiotem nauczania w szkole, ale także uczniowie, którzy nie uczą się tego języka w szkole.

Uczniowie przygotowują jeden utwór z wybranej kategorii:

  • Recytacja (1 utwór – jeden wiersz lub fragment prozy w języku niemieckim), •Piosenka (1 piosenka w języku niemieckim).

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 18 maja.

Regulamin konkursu oraz informacja o zgłoszeniach dostępne są na stornie w zakładce Konkursy.

http://www.cen.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1194%3Ana-zachod-od-odry&catid=66%3Akonkursy&Itemid=267

 

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

 we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).