Edukacja

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Edukacja w cyfrowym wymiarze – sprawozdanie

23 kwietnia w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbyła się konferencja „Edukacja w cyfrowym wymiarze”. Organizatorem spotkania było Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 

Swoją obecnością konferencję uświetniła pani Barbara Moraczewska – zastępca Prezydenta Miasta Włocławka.

Już po raz ósmy KPCEN we Włocławku zorganizowało konferencję dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Tegoroczne spotkanie pt. „Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie” było związane z realizacją jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: „Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.

Anna Rywczyńska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) przedstawiła szanse, wyzwania i zagrożenia, jakie dzieciom i młodzieży stwarza korzystanie z internetu. Szczegółowo omówiła działania NASK na rzecz bezpieczeństwa uczniów w globalnej sieci komputerowej.

Z kolei Dorota Gołębiewska i Agata Safian z KPCEN we Włocławku zaprezentowały formy wspomagania przez nasze Centrum szkół w zakresie bezpiecznej i nowoczesnej edukacji.

O cyberprzemocy dotyczącej uczniów niepełnosprawnych opowiedziała Agnieszka Łukomska – pedagog w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.

Anna Kwaśnik z NASK przedstawiła Dyżurnet.pl, czyli punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, omówiła zagrożenia internetowe i zasady reagowania na różnego rodzaju naruszenia w sieci.

Ciekawą ofertę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczącą profilaktyki i pomocy w przypadkach zagrożeń online przedstawiła Katarzyna Zygmunt – Hernandez.

Sporej dawki pozytywnej energii dostarczył Bogdan Wróbel z Fundacji Nauka i Wiedza pokazując najciekawsze światowe rozwiązania edukacyjne.

Licznie przybyli na spotkanie nauczyciele i dyrektorzy szkół/placówek podkreślali, że o szczególnej wartości przedsięwzięcia świadczy fakt przedstawienia wielu praktycznych przykładów rozwiązań dla nauczyciela jako mentora ucznia w podróży po cyfrowym świecie.

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Agnieszka Łukomska - pedagog w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku Anna Kwaśnik z NASKAnna Rywczyńska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK)Barbara Moraczewska-zastępca Prezydenta Miasta Włocławek Bogdan Wróbel z Fundacji Nauka i Wiedza D.Jałoszyński i D.Łącucka-nauczyciele konsultanci KPCEN we WłocławkuDorota Gołębiewska i Agata Safian z KPCEN we Włocławku G.Troszyńska-dyrektor KPCEN we Włocławku otwiera konferencję Edukacja w cyfrowym wymiarzeKatarzyna Zygmunt - Hernandez z Fundacji Dajemy Dzieciom SiłęLicznie przybyli uczestnicy konferencji Stoisko NASK Uczestnicy konferencji