Edukacja

Logotyp Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

Dobrze widzi się tylko sercem

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu w dniu  18 kwietnia 2018r. w sali widowiskowej Domu Muz przy ulicy Okólnej  w Toruniu zorganizował Pierwszy Wojewódzki Przegląd Piosenki Integracyjnej  Dobrze widzi się tylko sercem.  Zaszczycili nas swoją obecnością pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, pani Joanna Duszyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, Pan Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący KM POiW w Toruniu NSZZ „Solidarność” oraz Pan Sławomir Liczkowski – Przewodniczący KM WZZ „Solidarność-Oświata”.

 

Przegląd jest jednym z działań projektu innowacji pedagogicznej pt.  Planeta przyjaźni realizowanej w roku szkolnym 2017/2018, która ma na celu  zmianę sposobu myślenia i uwrażliwienie wychowanków Ośrodka na odmienność rasową
i kulturową, naukę wychodzenia poza schematy wyniesione z zamkniętych, homogenicznych społeczności.

 

Przegląd Piosenki Integracyjnej Dobrze widzi się tylko sercem to pierwsze tego typu wydarzenie w Korczaku na tak dużą skalę. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy solistów, grupy wokalne oraz wokalno-instrumentalne działające w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją i opieką osób niepełnosprawnych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Naszym celem była popularyzacja i propagowanie idei tolerancji poprzez formę piosenki oraz tworzenie warunków do rozwijania aktywności wokalnej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

 

Na scenie Domu Muz pojawiło się wielu utalentowanych artystów z różnych placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Swoje umiejętności prezentowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej  Bratanki  Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu, uczniowie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Gimnazjum Specjalnego nr 39 w Bydgoszczy,  Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu oraz podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Samostrzelu,

 

Przegląd Piosenki Integracyjnej Dobrze widzi się tylko sercem był wspaniałą okazją do zaprezentowania swojej pasji wszystkim, którzy kochają muzykę niezależnie od jej rodzaju i sposobu prezentacji. Na scenie nie było rywalizacji, lecz wspólna integracja z muzyką w tle.

 

Zdjęcia: Aleksandra Sadowska-Krajewska, Anita Tajchman

Opracowała: Anna Iglewska

 

 

www.sosw.torun.pl

 

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Przegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnejPrzegląd piosenki integracyjnej