Edukacja

Logo Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Wszystko dla człowieka i w imię człowieka

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu  

 

Siedziba szkoły

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu mieści się przy ul. Gabriela Narutowicza 53, jego dyrektorem jest Urszula Majewska. W skład Centrum wchodzi: Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna oraz Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna dla Dorosłych.

 

Centrum  kształci  kadry medyczne i społeczne, dostosowując ofertę do aktualnych wymogów ryku pracy, wdrażając działania innowacyjne oparte na doskonałej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej.

 

Historia „Medyka”

Inowrocławski „Medyk” głęboko wrósł w tradycję miasta. Specjalizując się od ponad 60 lat w kształceniu w zawodach medycznych i społecznych, utrzymuje bardzo wysoką renomę, będąc liderem kształcenia medycznego w regionie; oto, motto, które mu przyświeca: „Wszystko dla człowieka i w imię człowieka”.

 

Korzenie szkoły medycznej w Inowrocławiu są głębokie i silne, a plany rozwoju są ambitne. Potrzeby ludzi cierpiących i systemu opieki zdrowotnej są dla Centrum dużym wyzwaniem, bo absolwent musi być właściwie przygotowany do wymagającej i odpowiedzialnej pracy.

 

Absolwenci

Absolwenci „Medyka” są chętnie zatrudniani w placówkach związanych z ochroną zdrowia zarówno w Inowrocławiu, jak i w całym regionie. Wielu spośród nich pełni funkcje kierownicze bądź rozwija się naukowo na prestiżowych uczelniach.

 

Atuty i obszary działania Centrum

Centrum w  2016 r. uzyskało bardzo wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej, co świadczy o doskonałej realizacji wszystkich wymagań. Proces edukacyjny jest dostosowany do potrzeb i możliwości słuchaczy. Baza placówki gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do zawodów, co przekłada się na bardzo wysokie wyniki egzaminów.

 

„Chylę czoła, bo ta szkoła to perełka” powiedziała wizytator kuratorium Beata Wasilewska
w trakcie uroczystego wręczenia raportu z ewaluacji zewnętrznej.

 

Duża liczba kandydatów decyduje się na wybór „Medyka” ze względu na następujące atuty:

  • bezpłatna nauka,
  • bogata baza dydaktyczna i nowoczesne pracownie,
  • doskonale zaopatrzona biblioteka i Centrum Multimedialne,
  • wykwalifikowana kadra posiadająca duże doświadczenie zawodowe i uprawnienia egzaminatorów,
  • ośrodek egzaminacyjny – uczniowie i słuchacze zdają egzaminy w miejscu nauki,
  • wieloletnia współpraca z pracodawcami z regionu,
  • kontakty ze środowiskiem akademickim z prestiżowych medycznych uczelni,
  • atmosfera sprzyjająca nauce i rozwojowi osobistemu.

 

Szkoła w trosce o rozwój zawodowy uczniów i słuchaczy organizuje wiele spotkań
o charakterze edukacyjnym wykraczających poza program nauczania. Uczniowie i słuchacze uczestniczą w szkoleniach z zakresu kosmetyki, masażu, języka migowego i wielu innych, poszerzając swoje uprawnienia oraz zdobywając certyfikaty.

 

Poza działalnością dydaktyczną „Medyk” współpracuje aktywnie ze środowiskiem lokalnym, wspierając prozdrowotne inicjatywy. W tradycję Inowrocławia wrosła coroczna organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych o charakterze otwartym. Uczniowie
i słuchacze Centrum są czołowymi edukatorami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prowadzą szkolenia w całym regionie, adresowane do różnych grup wiekowych.

 

„Medyk” od wielu lat pozostaje w bliskich relacjach z wieloma organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym. Należą do nich m.in. Polski Czerwony Krzyż i Stowarzyszenie Amazonek. Uczniowie i słuchacze zasilają również szeregi wolontariuszy
w inowrocławskim szpitalu.

 

Dowodem uznania dla bezinteresownej pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych jest uhonorowanie Centrum Medalem Pomocnej Dłoni przyznanym przez Kapitułę Medalu oraz orderem Słoneczny Uśmiech. Corocznie otrzymujemy liczne podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących.

 

Oferta szkoły

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu kształci w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym na następujących kierunkach: technik masażysta, terapia zajęciowa, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej.

 

Centrum w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczyna też kształcenie na kierunkach ortoptysta/ortoptystka, technik optyk, technik elektroradiolog, protetyk słuchu. Stanowi to odpowiedź na dynamiczny rozwój nauk medycznych i zapotrzebowanie rynku pracy. Kandydat do „Medyka” musi posiadać wykształcenie średnie.

 

W ofercie są również kursy kwalifikacyjne,  skierowane do osób posiadających wykształcenie średnie, zawodowe lub podstawowe. Stworzy to możliwość uzyskania nowych kwalifikacji w zawodzie: opiekun medyczny i opiekunka środowiskowa.

 

„Medyk” to szkoła nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się, reagująca na potrzeby rynku pracy. Wysoki poziom kształcenia pozwala absolwentom być konkurencyjnym na rynku pracy. Dyplom Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Inowrocławiu jest dla pracodawców dowodem wysokich kompetencji
i nienagannej postawy absolwenta.

 

Kontakt

MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w INOWROCŁAWIU

ul. Narutowicza 53
88-100 Inowrocław
NIP: 556-275-44-22

Zadzwoń: 052 357-62-22 lub 052 357-32-85

Napisz e-mail: poczta@medykino.com.pl

 http://www.medykino.com.pl/

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Siedziba Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w InowrocławiuUroczyste wręczenie raportu z ewaluacjiKonferencja naukowo-szkoleniowaNauka zasad udzielania pierwszej pomocyStrefa masażu  w czasie „Biegu piastowskiego”Strefa masażu  w czasie Biegu piastowskiegoPracownia masażuPracownia kosmetycznaPracownia pielęgnacji dzieckaPracownia technika farmaceutycznego