Edukacja

Logo Wielcy Polacy

Wojewódzki Konkurs o Wielkich Polakach wyłonił zwycięzców

Zofia Strzyżewska, uczennica Szkoły Podstawowej w Mycielewie odniosła zwycięstwo w szóstej edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach: Św. s. Faustyna Kowalska – życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski  dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i gimnazjów.

 

Spośród 662 uczniów etapu szkolnego, do etapu drugiego – rejonowego przystąpiło  180.
Natomiast do  wojewódzkiego, finałowego postępowania konkursowego zakwalifikowało się 45 uczestników.
Tytuł laureata  zdobyło 21 uczestników, tzn., że uzyskali oni co najmniej 80% punktów. Maksymalnie można było uzyskać 122  punkty.

Najlepsze wyniki uzyskali:

  1. Zofia Strzyżewska 115 pkt.  –  Szkoła Podstawowa w Mycielewie;
  2. Martyna Kaja Kumor 113 pkt.   –  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie;
  3. Kaja Julianna Stróżyk 110 pkt.   –   Szkoła Podstawowa w Mycielewie;
  4. Klaudia Kotas 109 pkt.    –  Zespół Szkół w Konecku;
  5. Oliwia Olszewska 109 pkt.  – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz patronatami: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów największych miast Województwa i innych instytucji.

 

Organizatorem konkursu jest  Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, którego dyrektorem jest ks. Paweł Nowogórski; współorganizatorami   są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Civitas Christiana, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Zgromadzenie św. Michała Archanioła, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

 

Celem konkursu jest m.in. wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko-pomorskim, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu i rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych.

 

Uroczysta gala nagród odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w   Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

 

Zdjęcia: Szymon Zdziebło

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (TK)

 

Czesław Ficner z-ca dyr. Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego wita uczestników konkursuFinaliści i ich opiekunowie tuż przed rozpoczęciem konkursuMałgorzata Kowalczyk-Przybytek - Przewod. Komisji Woj., dyr. Delegatury KO we Włocławku i Maria Mazurkiewicz - wicekuratorUczestnicy konkursuUczestnicy konkursuUczestnicy konkursuUczestnicy podczas finałowych zmagań konkursowychW oczekiwaniu na rozpoczęcie zmagań konkursowychW oczekiwaniu na rozpoczęcie zmagań konkursowych