Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Jaka rodzina, taka przyszłość

28 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W roku szkolnym 2017/2018 druga edycja Olimpiady przebiegała pod hasłem JAKA RODZINA, TAKA PRZYSZŁOŚĆ  Nie można zmienić przeszłości, ale można kreować przyszłość.

 

Przewodniczącą Komitetu Okręgowego w województwie kujawsko-pomorskim jest Ilona Zduńczuk, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Do drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie zgłosiło się 212 uczniów (106 zespołów) z 13 szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Do II etapu zakwalifikowało się 7 zespołów z 7 szkół.

 

Zespół rekomendowany do finału Olimpiady, który otrzymał najwyższą liczbę punktów, to uczennice III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy:

Hanna Szawluk i Julia Krych.

Przygotowały one film Moje spojrzenie na starość człowieka.

 

Oprac. Ilona Zduńczuk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Dyplomy wręcza wicedyrektor KPCEN w Bydgoszczy Barbara Darońks. Adam Rożniakowski - moderator spotakniaPowitanie uczestników Olimpiady przez Joannę Wójt, dyr. ZSEA w BydgoszczyUczestnicy OlimpiadyUczestnicy OlimpiadyZespół rekomendowany do finału Olimpiady