Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Warsztaty z techniki w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

28 lutego 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyły się warsztaty dla nauczycieli techniki szkół podstawowych  „Praktyczne nauczanie techniki – projekty techniczne”.

 

Warsztaty prowadził autor podstawy programowej techniki Witold Jakubek.

 

Nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z propozycją, jak zorganizować pracownię techniczną w swojej szkole, jak realizować zajęcia z techniki zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, a także skąd pozyskiwać materiały potrzebne do realizacji zajęć. Dowiedzieli się też bezpośrednio od autora,  jak „rodziła się” podstawa programowa techniki w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Dzięki specjalnym nakładkom na stoliki sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przekształciła się w salę do zajęć technicznych. Na stołach zostały zamocowane imadła. Nauczyciele przygotowywali narzędzie do realizacji projektu technicznego „Wąż”. Wykonywane były takie operacje techniczne jak trasowanie, przerzynanie, wiercenie. Korzystano z rysunku technicznego, a także specjalnie przygotowanych kart pracy i filmów instruktażowych.

 

Uczestnicy wysoko ocenili warsztaty zarówno pod względem merytorycznym jak  i organizacyjnym. Wyrazili też akces do udziału w tworzonej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli techniki szkół podstawowych.

 

Opracowanie: Jan Szczepańczyk

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.            

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Odpowiednie narzędzia ułatwiają pracęPomyśl, zaplanuj, wykonajPraca wciągaWiercenie - ależ to bardzo prosteWitold Jakubek - współautor podstawy programowej z techniki z uczestnikami warsztatówWitold Jakubek udziela konsultacji technicznej