Edukacja

Dzieci podczas zajęć w sali doświadczania świata
Dzieci podczas zajęć w sali doświadczania świata

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w „Korczaku”.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu w ramach zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oferujemy kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dziecka i jego rodziny.

 

Ważnym aspektem pracy terapeutycznej jest współpraca z rodzicami, wspólne dbanie o prawidłowy, harmonijny rozwój dzieci. Wspólne działania terapeutów ze środowiskiem rodzinnym dziecka umożliwiają szybsze postępy dziecka w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

 

3 marca 2017 r. w SOSW w Toruniu odbyło się spotkanie rodziców, terapeutów i dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, którego celem było wspieranie rodziców  w procesie wychowania oraz lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci.  Podczas zajęć terapeuci skupili się na dwóch aspektach terapii z dzieckiem: logopedycznej oraz psychologicznej, wykorzystując zabawę jako sposób do budowania relacji rodzic-dziecko. Praktyczne zajęcia z logopedii „Jak wspierać kompetencje językowe dziecka” przyczyniły się do poszerzenia wiedzy rodziców w zakresie profilaktyki logopedycznej, dały możliwość samodzielnego wykonywania przez rodziców ćwiczeń logopedycznych, stanowiły inspirację do dbania o prawidłowy rozwój mowy dzieci. Podczas spotkania odbyły się warsztaty z psychologiem, które dotyczyły metod relaksacji oraz zabawy i jej znaczenia w życiu małego dziecka z perspektywy psychologii rozwoju. Warsztaty te pozwoliły spojrzeć rodzicom na zachowanie dziecka z punktu widzenia jego potrzeb, uświadomiły im, w jaki sposób można efektywnie komunikować się maluchem.

 

Podczas wspólnego poczęstunku nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci objętych terapią w naszym ośrodku. Wspólnie analizowaliśmy problemy wychowawcze oraz wskazywaliśmy sytuacje, które służą zaspokajaniu potrzeb młodego człowieka.

 

Rozwój dzieci powinien być stymulowany od pierwszych dni życia, dlatego  bardzo ważna jest spójna  współpraca rodzica i terapeuty w tym zakresie.  Program spotkań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu dla dzieci młodszych wychodzi więc naprzeciw potrzebom społecznym, uświadamia rodziców, w jaki sposób czuwać nad prawidłowym rozwojem dzieci

 

Opracowanie i zdjęcia:  Aleksandra Sadowska-Krajewska

 

www.sosw.torun.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Dzieci podczas zajęć w sali doświadczania świataĆwiczenia i zabawy z chustąĆwiczenia logopedyczne dla rodzicówPowitanie w kręgu uczestników zajęćTerapia metodą ruchu rozwijającegoTrojaczki objęte terapią WWRDUczestnicy spotkania Nauka przez zabawęWarsztaty dla rodziców z psychologiemZabawy polisensoryczneZabawy rozwijające spostrzegawczość i motorykę dużą