Edukacja

Wręczenie dyplomów
Wręczenie dyplomów

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Celem głównym Olimpiady Wiedzy o Rodzinie jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny i wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

 

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w latach 2016-2019 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

W roku szkolnym 2016/2017 hasłem Olimpiady jest Rodzina – to drużyna.

Skład Komitetu Okręgowego w roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim:

Ilona Zduńczuk  – przewodnicząca    (KPCEN w Bydgoszczy),

Urszula Feit  – sekretarz   (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy),

Bożena Klimczewska – członek  (Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy).

 

W województwie kujawsko-pomorskim do  I edycji Olimpiady  zgłosiło się 16 szkół ponadgimnazjalnych z Kruszwicy, Strzelna,  Torunia, Włocławka i Bydgoszczy (100 zespołów – 200 uczniów).

Udział wzięło 180 uczniów (90 zespołów) z 16 szkół.

Do II etapu zakwalifikowało się 9 zespołów z 8 szkół.

28 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Uczestniczyło w nim 7 zespołów z 6 szkół.

Poziom Olimpiady był bardzo wysoki, wszystkie zespoły były przygotowane i miały swój pomysł na prezentację czy film.

Z 7 zespołów 4 otrzymały ponad 80% punktów:

 

Miejsce

Imię i Nazwisko

Szkoła

Liczba punktów

 

1.

Edyta Hejman

II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
ul. Nowodworska 11/13
85-120 Bydgoszcz

 

25 pkt

Tadeusz Wendt

 

2.

Joanna Dąbrowska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ul. Gajowa 98
85-717 Bydgoszcz

 

22,6 pkt

Jagoda Stosik

 

2.

Kinga Foksińska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
ul. Staszica 4
85-014 Bydgoszcz

 

22,6 pkt

Lidia Małycha

 

3.

Julita Stachowska

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
ul. Filmowa 1
85-836 Bydgoszcz

 

21,6 pkt

Natalia Kotowska

 

Zespołem rekomendowanym do III etapu Olimpiady jest zespół, który otrzymał najwyższą liczbę punktów:  Edyta Hejman  i Tadeusz Wendt z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie  zakwalifikował zespół  do III etapu Olimpiady.

Finał  odbędzie się  w Olsztynie 5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji I Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Prezentacja prac uczniówPrzywitanie uczestników OlimpiadyWręczenie dyplomów