Edukacja

Prowadzące warsztaty
Prowadzące warsztaty

Warsztaty w zakresie nauczania niesienia pierwszej pomocy w Szkole Rzemiosła

Już po raz kolejny „Medyk” angażuje się w różnego rodzaju wydarzenia w regionie. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie i edukacji w zakresie niesienia pierwszej  pomocy.

 

  W czwartek 18 maja 2017 roku, młodzież z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, uczestniczyła w Dniu Profilaktyki  pn. „Bezpieczne wakacje”. Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.

 

  Podczas spotkania uczennice „Medyka”: Joanna Pietruszka, Katarzyna Waszkiewicz, Żaneta Dudziak, Sara Reimann pod kierunkiem Moniki Kurzawy oraz  Moniki Kwaśniewskiej-Adryan,  zaprezentowały zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy zdobyte informacje mogli wykorzystać podczas ćwiczeń na stanowiskach pozorowanych z użyciem fantomów oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.  Była to doskonała okazja do przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED, zabezpieczenia ran i złamań. Młodzież miała również okazję wczuć się w rolę poszkodowanego dzięki wykorzystaniu  zestawu do pozoracji ran.

 

   Uczestnicy warsztatów z dużym zaangażowaniem przystąpili do ćwiczeń, motywowani  faktem, iż wiedza o tym, jak należy nieść pomoc, może uratować czyjeś życie.

 

Autorzy tekstu: Monika Kurzawa,  Monika Kwaśniewska-Adryan

Fotografie: Dariusz Antczak

http://www.medykino.com.pl

poczta@medykino.com.pl

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Resusctracja krążeniowo-oddechowaWarsztaty - pierwsza pomocResusctracja krążeniowo-oddechowaZaopatrywanie ranWarsztaty - RKO_AEDProwadzące warsztaty