Edukacja

Taniec hiszpański w wykonaniu uczennic ZS w Dąbrowie Biskupiej
Taniec hiszpański w wykonaniu uczennic ZS w Dąbrowie Biskupiej

Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności

Zespół Szkół im. Ziemi kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej po raz kolejny realizuje projekt współpracy międzynarodowej, Erasmus+. Działanie zaplanowane jest na lata 2016-2018. Koordynatorem projektu jest  Krzysztof Walczak. Partnerami są szkoły: Ankara Yenimahalle Ataturk Ortaokulu z Turcji, Cristo Crucificado z Hiszpanii, Osnovna Skola Fran Koncelak Drnje z Chorwacji.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u ok. 600 uczniów,  uatrakcyjnienie metod nauczania oraz  wzrost kompetencji kluczowych uczniów.

 

Nauczyciele konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy Iwona Rostankowska, Ilona Zduńczuk i Jan Szczepańczyk zostali zaproszeniu na uroczystość, która odbyła się 11 maja 2017 roku  w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej. Wspólnie z gośćmi ze szkół partnerskich realizowanego projektu uczestniczyli w panelu dyskusyjnym oraz w programie artystycznym „Opiewajże kujawiaczku”.

 

 

Więcej o Programie  Erasmus+   na stronie szkoły   http://www.radwanproject.com/index.php/en/

fot. Jan Szczepańczyk

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

www.cen.bydgoszcz.pl

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Prezentacja projektu przez partnera z TurcjiTaniec hiszpański w wykonaniu uczennic ZS w Dąbrowie BiskupiejUczniowie  ZS w Dąbrowie Biskupiej tańczą kujawiakaWspólne  śpiewanieZaproszeni  goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice