Edukacja

Zajęcia warsztatowe podczas konferencji Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć
Zajęcia warsztatowe podczas konferencji Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć

Edukacja w cyfrowym wymiarze

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji we Włocławku już po raz szósty zorganizowało konferencję zatytułowaną „Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć!”.  To cieszące się dużym zainteresowaniem nauczycieli przedsięwzięcie dotyczące nowoczesnych technologii w nauczaniu honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

 

Tegoroczna konferencja odbywająca się w dniach 11 i 12 maja 2017 r. przebiegała pod wiodącym tematem popularyzacji programowania wykorzystywanego podczas pracy dydaktycznej, stąd też nie zabrakło w trakcie warsztatów prezentacji interaktywnych form i metod służących zachęcaniu uczniów do nauki programowania.

 

Dla licznie przybyłych uczestników przygotowano prezentacje ukazujące kierunki zmian podstawy programowej w zakresie nauki programowania. Na zajęciach warsztatowych uczestnicy zapoznali się z możliwościami pracy edukacyjnej z wykorzystaniem robotów: Finch, Photon, Edison, Ozoboty. Pokazano również sposoby programowania bez komputera dla najmłodszych. Spotkania prowadzili trenerzy programu Mistrzowie Kodowania.

 

Podczas konferencji podkreślano, że dla dokonania postępu w systemie edukacji konieczne jest nie tylko wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt IT, ale także wsparcie rozwoju umiejętności dzieci.  

 

Aneta Gabryelczyk

kierownik Pracowni informacji i Promocji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Nowomiejska 15A

87-800 Włocławek

 

www.cen.org.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Adam Jurkiewicz ABIX EukacjaMaciej Gołembioski Mistrowie KodowaniaMariusz Boguszewski-Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Mateusz Koman Edu SenseProgramowanie w praktyceProgramowanie w praktyceRafał Bugaj MAC Rejestracja uczestników konferencjiRobot gąsieniczkaUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencji Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć Uczestnicy warsztatów Zajęcia warsztatowe podczas konferencji Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć Zajęcia warsztatowe podczas konferencji Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć Zajęcia warsztatowe podczas konferencji Edukacja w cyfrowym wymiarze – programowanie czas zacząć