Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

W poszukiwaniu wartości w kształceniu polonistycznym

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowały konferencję metodyczną  dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych W poszukiwaniu wartości w kształceniu polonistycznym, która odbyła się 3 października 2016 roku  w  I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

 

Podczas konferencji przedstawione zostały kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

 

Liczne grono nauczycieli z dużym zainteresowaniem wysłuchało dwóch wykładów. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Dyszak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W czasie wykładu O wartościach i wartościowaniu w sferze językowej i nie tylko…   prelegent przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z etyką języka. Z kolei dr Krzysztof Koc z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wykładzie Wartości w literaturze  podkreślił rolę nauczyciela w procesie kształtowania postaw poprzez m.in. dobór oraz interpretację współczesnych reportaży.

 

Ilona Zduńczuk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie

Centrum Edukacji Nauczycieli

w Bydgoszczy

tel. 52 349-31-50, w.37

 

www.cen.bydgoszcz.pl

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).