Edukacja

Logotyp K PCEN we Włocławku

Międzypokoleniowe spotkanie

W myśl idei łączenia pokoleń 20 października 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uroczystym spotkaniem zainicjowano Europejski Dzień Seniora.

 

W gronie licznie przybyłych byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie”,  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej oraz seniorzy z Ośrodka Dziennego Pobytu przy  ul. Brzeskiej, a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Boniewie.

 

Zabawa i interesująca dyskusja, a także muzyka, pieśni i recytacje wypełniły bogaty program tego inspirującego spotkania pokoleń. Imprezie towarzyszyły warsztaty z zastosowaniem metody decoupage oraz wystawa prac artystycznych seniorów.

 

Jeszcze nie tak dawno relacje międzypokoleniowe oparte były na szacunku i wzajemnej wymianie doświadczeń. Dzisiaj zauważamy coraz mniejszy kontakt seniorów z młodym pokoleniem, warto więc podejmować ciekawe, integrujące działania.

 

Aneta Gabryelczyk

Kierownik Pracowni Informacji i Promocji KPCEN we Włocławku

 

www.cen.org.pl.  

e-mail: kpcen@cen.info.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Część artystycznaPani wicedyrektor KPCEN we Włocławku Teresa Marek wręcza podziękowania uczestnikom spotkaniaprace SeniorówSeniorzy z Domu Pobytu Dzienneg ul. Brzeska WłocławekSeniorzy z Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska WłocławekWarsztaty metoda decupageWarsztaty metoda decupageWarsztaty metoda decupageWystawa prac seniorów