Edukacja

Logotyp BP w Toruniu

Quiz literacki w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

5 października 2016 r.w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej odbył się quiz ze  znajomości lektur szkolnych ( i nie tylko). Quiz był nawiązaniem i zarazem kontynuacją  czerwcowej ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam” zainicjowanej przez redakcję „Biblioteki w Szkole”.

 

Zadania przygotowały panie: Małgorzata Borcz i Aleksandra Podemska z Biblioteki we współpracy z  TODMiDN i KPCEN w Toruniu. Tym razem  do udziału w quizie zaproszeni zostali  uczniowie Gimnazjum nr 3 w Toruniu wraz z  p. Martą Samolej oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego  w Toruniu pod opieką  p. Justyny Lewickiej.   

 

Prowadząca spotkanie Małgorzata Borcz przedstawiła zebranym zasady konkursu. Lektorzy czytali fragmenty książek, a uczestnicy mieli za zadanie podać tytuł utworu i jego autora. Zgaduj zgadulę rozpoczęła Dyrektor  Biblioteki Dorota Komendzińska, czytając fragment „Lalki ” B. Prusa.  Współorganizatorzy imprezy z toruńskich ośrodków metodycznych czytali natomiast urywki ze znanych tekstów literackich w językach obcych. Małgorzata Kaczmarek (KPCEN w Toruniu) zaprezentowała fragment „Małego księcia” w języku francuskim, Beata Tomaszewska (TODMiDN) przeczytała fragment „Alice’s adventures in Wonderland” L. Carrolla w języku angielskim, Marta Samolej (Gimnazjum nr 3) przeczytała po francusku  fragment o Mikołajku J. J. Sempégo, R. Goscinnego. Konkurs zakończyła Dyrektor Biblioteki czytając fragmenty z „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej i „ Potopu” H. Sienkiewicza. Niestety, uczniowie najwięcej problemów mieli z rozpoznaniem tekstów z literatury polskiej.

 

Zwycięzcy, którzy jako pierwsi udzielili prawidłowych odpowiedzi na  poszczególne zadania quizu losowali nagrody niespodzianki z „magicznego koszyka”. Nagrody ufundowała KM POiW  NSZZ Solidarność  w Toruniu.

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac. Małgorzata Borcz

Fot. Agnieszka Miranowska

Wydział Udostępniania Zbiorów

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Fot. Marzena Jarocka

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Czyta Dorota KomendzińskaLosowanie nagrodyMeodyk Beata Tomaszewska i uczestnicyNauczycielka Gimnazjum nr 3 Marta SamolejQuiz przebiegał w życzliwej atmosferzeTekst w j. franc. czyta konsultant Małgorzata Kaczmarek