Edukacja

Logo KPCEN Bydgoszcz

W kierunku dobrej szkoły

W dniach 12-13 maja 2015 r. w Bydgoszczy  odbyła się konferencja pt. W kierunku dobrej szkoły – jak wspomagać szkoły w spełnianiu wymagań państwa.  Jej organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Konferencja zrealizowana była w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Etap III.

 

Adresatami konferencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały wybrane wyniki ewaluacji zewnętrznej, natomiast sesje eksperckie przybliżyły kwestie związane ze spełnianiem większości  wymagań państwa wobec szkół:

 1. Czy możliwa jest przemiana współczesnej polskiej szkoły w kulturę wzajemnego uczenia się? – prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Szkoła na planie trójkąta – o aktywności uczniów – prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu
 3. Zespoły nauczycielskie – kultura organizacyjna sprzyjająca współpracy – dr Małgorzata Wiśniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 4. Zarządzanie ocenianiem – budowanie klimatu sprzyjającego uczeniu się – Izabela Suckiel, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
 5. Kiedy analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkuje jakościowy rozwój szkoły? – Ewa Ludwikowska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy
 6. Współpraca to za mało – o miejscu szkoły w środowisku lokalnym – Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.
 7. Cechy dobrej szkoły w świetle przepisów prawa – Krystyna Witek, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy.
 8. Rola organów prowadzących we wspomaganiu szkół w rozwoju uczniów – Aleksandra Kuźniak, Gmina Dopiewo, woj. wielkopolskie.
 9. Wykorzystywanie oprogramowania PASCO w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – dr Violetta Panfil-Smolińska, Ryszard Szczerban, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy.
 10. Sieci współpracy – Renata Ropela, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
 11. Zadania na myślenie, czyli badanie Laboratorium myślenia – dr Wojciech Grajkowski, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.
 12. Spójność kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych – Ewa Ludwikowska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK).