Edukacja

Gala wręczenia nagród w konkursach edukacyjnych - wrzesień 2017
Gala wręczenia nagród w konkursach edukacyjnych – wrzesień 2017

VI Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Zasady uczestnictwa:

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ze wszystkich poziomów edukacji w przedziale wiekowym od lat 6 do lat 20 z województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs jest prowadzony w czterech odrębnych kategoriach:

  • prace indywidualne „Niebo moich marzeń” (konkurs fotograficzny dla uczniów w wieku 6-12 lat);
  • prace indywidualne „My, planetarni reżyserzy” (scenariusz pokazu astronomicznego dla uczniów w wieku 12-20 lat o maksymalnej długości 4 stron formatu A4);
  • prace zespołowe „Z teatrem w Kosmos, czyli kosmiczna kreatywność”
    (sztuka teatralna dla uczniów w wieku 12- 16 lat, czas trwania: do 45 minut, zespół liczący do 5 osób);
  • prace zespołowe „Zgrany Astroteam” (praca badawcza dla uczniów w wieku 12-20 lat, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, zespół liczący do 5 osób).

Nagrody:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna laureatom konkursu nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej ze wskazanych kategorii.

Organizacja i przebieg konkursu:

Komisja konkursu dokona analizy nadesłanych prac oraz wyboru laureatów.

Szkoła przesyła dokumentację konkursową w terminie do 20 czerwca 2018 r. (w przypadku prac konkursowych przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego)
na adres:

Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z dopiskiem: Konkurs astronomiczny

Przesłana dokumentacja konkursowa w zależności od kategorii musi zawierać:

  • scenariusz pokazu astronomicznego o maksymalnej długości 4 stron formatu A4;
  • samodzielnie wykonane zdjęcie w wersji papierowej i na nośniku CD lub DVD;
  • sztukę teatralną zarejestrowana na nośniku CD lub DVD;
  • pracę badawczą – opis projektu.

 Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Kontakt:

Beata Laskowska, tel. 728 494 690
Monika Sanocka
, tel. 795 181 950

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/edukacja

Do pobrania: