Edukacja

Logotyp Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

BIBLIOTEKA – CYBERPRZESTRZEŃ – KOMUNIKACJA Sprawozdanie z konferencji

12 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja BIBLIOTEKA –  CYBERPRZESTRZEŃ – KOMUNIKACJA, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Cele konferencji:

 • Promocja biblioteki jako instytucji edukacyjnej;
 • Zaprezentowanie możliwości wykorzystania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów przez biblioteki;
 • Przedstawienie zastosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem;
 • Zaprezentowanie problemów związanych z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się;
 • Zaprezentowanie przykładowej formy pracy biblioteki szkolnej realizowanej na rzecz edukacji czytelniczej;
 • Integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

Problematyka konferencji dotyczyła stosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem biblioteki, współpracy bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy w tym zakresie, unowocześniania metod pracy biblioteki. Zaprezentowano biblioteki jako centra wiedzy i edukacji, a także przedstawiono problemy związane z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się.

W program konferencji uwzględniono podsumowanie konkursu oraz wystąpienia zaproszonych gości:

 • Kompetencje informacyjne młodzieży w świetle badań biometrycznych – dr hab. Małgorzata Kisilowska – Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Biblioteki w świecie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości – dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Connecting Education and Library Through Online Communication. The role of Psychology ( Współdziałanie biblioteki i podmiotów edukacyjnych w cyberprzestrzeni. Aspekt psychologiczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk University Brno;
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy;
 • Czy papierowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfryzacji – Agnieszka Grochocka; Maria Radzińska-Siedlaczek – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich;
 • Nowa odsłona portalu informacyjnego EDUPOLIS – Beata Cieślińska, Ryszard Karczewski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.

W konferencji uczestniczyło blisko 100 bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy.  Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laureatom konkursu „Literatura niemiecka w ilustracji”, zorganizowanego przez  Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy oraz Goethe-Institut w Warszawie dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, II-III gimnazjum oraz szkół średnich z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

 

Opracowanie: Ewa Bedełek

Kierownik Wydziału Informacji

 i Wspomagania Placówek Oświatowych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

 

Zdjęcia: Ryszard Karczewski

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. http://www.pbw.bydgoszcz.pl                        e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Czytelnicze przemyślenia uczniów VI LO w Bydgoszczy Mirjana Rupar doktorantka Uniwersytetu w BrnieO przyszłości książki w dobie cyfryzacji Ogłaszanie wyników konkursu Literatura niemiecka w ilustracji Powitanie uczestników konferencji Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Prezentacja dotycząca książki w postaci cyfrowej Prezentacja Oblicza sieci Prezentacja wniosków dotyczących badań kompetencji informacyjnych Prezentacja wniosków z debaty uczniów VI LO w Bydgoszczy Redaktorzy kujawsko-pomorskiego portalu informacyjnego EDUPOLIS prezentują Uczestnicy konferencji Uczestnicy konferencji2 Wręczanie nagród laureatom konkursu Literatura niemiecka w ilustracji Wystapienie prof. Małgorzaty Kisilowskiej Wystąpienie Mirjany Rupar z Uniwersytetu w Brnie Wystąpienie prof. Wojciecha CellaregoWystąpienie Roberta Preusa - nauczyciela konsultanta KPCEN w Bydgoszczy Wystąpienie uczestniczek Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy szkół bydgoskich Zakończenie konferencji