Edukacja

Logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Okulary do wirtualnej rzeczywistości dla osób słabo widzących

Urządzenie pozwala zobaczyć świat osobom z dysfunkcją wzroku, u których zachowały się resztki widzenia. Od niedawna testują je uczniowie z bydgoskiego Braille’a. Zestaw Holo_Set to specjalistyczne okulary połączone ze smartfonem (z wgraną aplikacją), które po założeniu na oczy i głowę użytkownika wyświetlają obraz w formie widzianej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo.

 

Aplikacja bazująca na najnowszych technologiach mobilnych wykorzystuje szczątkowe widzenie światła użytkownika i wyświetla w czasie rzeczywistym obraz rejestrowany przez kamerę. Użytkownik ma możliwość wysłuchania samouczka. Interfejs  ma funkcję komunikatów głosowych wspomagających kalibrację parametrów aplikacji.

 

Zestaw może być pomocny dla osób słabo widzących, które zachowały do 1% widzenia, a także dla tych, u których doszło do zawężenia pola widzenia. Warunkiem korzystania z zestawu jest minimalne funkcjonowanie zmysłu wzroku z poczuciem światła.

 

Zestaw Holo_Set jest jednocześnie narzędziem rehabilitacyjnym. Urządzenie ma możliwość ustawienia trzech trybów w zależności od możliwości wzrokowych, potrzeb w momencie korzystania ze sprzętu oraz preferencji osoby słabo widzącej. Dodatkowo w każdym z trybów możemy ustawić dodatkowe funkcje, w zależności od potrzeb.

 

Sprzęt ma pozytywną opinię prof. med. Marka Prosta z Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie. Według opinii profesora stosowanie zestawu Holo_Set może być również czynnikiem pozwalającym na zahamowanie rozwoju wtórnych chorób neurologicznych jako następstw chorób oczu (z zanikami nerwów wzrokowych włącznie), co przy postępie medycyny może w przyszłości pozwolić na łatwiejsze leczenie.

 

Technologia gdańskiego StartUp’u Holoroad (projekt wytwarzający technologię) jest innowacją o charakterze globalnym i jest obecnie na etapie wdrażania w Europie Środkowej i Wschodniej. Sprzęt jest testowany również w Polsce w placówkach, które skupiają osoby słabo widzące.

 

Od niedawna sprzęt jest testowany w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy na zajęciach rehabilitacji wzroku.

 

Więcej na temat  wirtualnych okularów będzie można się dowiedzieć podczas Tygodnia Drzwi Otwartych połączonego ze świętem szkoły (23-27.04.2018r.). Zapraszamy również do wchodzenia na stronę internetową www.braille.bydgoszcz.pl oraz na facebooka szkolnego.

 

Joanna Reimann/Jacek Knychała

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Testujemy okulary do wirtualnej rzeczywistości dla osób słabo widzących, fot. Jacek Knychała