Edukacja

Logotyp ZS nr 33 w Bydgoszczy

Uroczystość z okazji wręczenia raportu

Dnia 13 maja 2016 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, w ramach którego działalność edukacyjno-wychowawczą prowadzą nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla  Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, miała miejsce  uroczystość wręczenia raportu z ewaluacji zewnętrznej. Została ona przeprowadzona, na przełomie lutego i marca 2016 r. przez wizytatorów Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty: Annę Borysiak i Joannę Jendykiewicz-Owczarek. Ewaluacja miała charakter problemowy i dotyczyła wszystkich typów szkół funkcjonujących w zespole: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego.

 

 

Uczestników spotkania powitała dyrektor Izabela Maciejewska, dziękując za przybycie szczególnie dostojnym gościom: Markowi Gralikowi – Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, Zbigniewowi Ostrowskiemu Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Domiceli Kopaszewskiej – Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Beacie Więckowskiej – Naczelnikowi Departamentu Edukacji, a także Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w osobach: Wiesława Kiełbasińskeigo – pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala, dr Danuty Kurylak – zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Marleny Mania – Naczelnej Pielęgniarki oraz Jarosława Cegielskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. W uroczystości wzięli udział także ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe z oddziałów szpitalnych, na których odbywają się zajęcia edukacyjne, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, uczniowie, rodzice i nauczyciele szkoły.

 

Raport z ewaluacji przekazał na ręce Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dyrektor Izabeli Maciejewskiej – Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Poinformował on o bardzo wysokim poziomie spełnienia wymagań, które poddawane były badaniu ewaluacyjnemu oraz pogratulował gronu pedagogicznemu osiągania tak dobrych efektów podejmowanych na co dzień działań edukacyjnych w specyficznych warunkach, jakimi są oddziały szpitalne. Zaproszeni goście przekazali słowa uznania dla dotychczasowych osiągnięć i wyników ewaluacji oraz życzenia dalszych sukcesów i kreatywności w tak specyficznej pracy, jaką jest nauczanie i wychowanie dzieci chorych.  

 

            Dyrektor Izabela Maciejewska, dziękując za przekazany raport i gratulacje, podkreśliła, że spełnienie wymagań na poziomie wysokim stanowi uznanie dla całej społeczności szkolnej i dla codziennej pracy edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży objętych leczeniem szpitalnym. Jest to także efekt wsparcia ze strony organu prowadzącego, codziennej współpracy z personelem medycznym szpitali oraz wieloma partnerami, którzy skutecznie wspomagają działalność naszej szkoły. Szczególne podziękowania skierowała w stronę nauczycieli, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczą, wychowują, i podejmują szereg działań na rzecz chorych dzieci, co przynosi efekty dostrzegane nie tylko na co dzień, ale także podczas obserwacji i badań czynionych przez podmioty zewnętrzne.

 

Uroczystość była także okazją rozstrzygnięcia międzyszkolnego konkursu plastycznego, pt. „Tajemnice lasu”, zorganizowanego przez naszą szkołę oraz wręczenia nagród laureatom. W konkursie wzięli udział uczniowie z 14 bydgoskich szkół. Lista laureatów zamieszczona jest na stronie naszej szkoły:

http://zs33.bydgoszcz.pl/strona,209,1034.html

 

Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, a I nagrodę w kategorii uczniów kl. I-III szkoły podstawowej ufundował Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, który wręczył nagrody laureatom w tej kategorii wiekowej. W pozostałych kategoriach wiekowych nagrody wręczyli: Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wiesław Kiełbasiński pełniący obowiązki  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość odbycia wirtualnego spaceru po naszej szkole, który przybliżył charakter pracy w tak specyficznej i nietypowej placówce, jaką jest szkoła szpitalna. Była to też okazja do podzielenia się dokonaniami uczniów, którzy są pacjentami szpitali, a także grona pedagogicznego.

 

Uroczystość uświetniło przedstawienie teatralne pt.: „Książę szuka żony”, przygotowane przez małych pacjentów i nauczycieli, a także koncert w wykonaniu Rolanda Świstka, ucznia LO ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, który jest laureatem Festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanym przez fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz TVP 2.

 

Opracowanie: Izabela Maciejewska

Zdjęcia: Paweł Wysiński.

http://www.zs33.bydgoszcz.pl

 

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu (TK).

Grono pedagogiczne ZS Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczykoncert w wykonaniu Rolanda Świstka, ucznia LO ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w BydgoszczyLaureaci międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. Tajemnice lasu, w kategorii klas 1-3 gimnazjum wraz z p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Panem Wiesławem KiełbasińskimLaureaci międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. Tajemnice lasu, w kategorii klas 1-3 SP wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty Panem Markiem GralikiemLaureaci międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. Tajemnice lasu, w kategorii klas 4-6 SP wraz z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panem Zbigniewem OstrowskimPacjenci i nauczyciele szkoły szpitalnej biorący udział w przedstawieniu teatralnym pt. Książę szuka żonyPrzedstawienie teatralne pt. Książę szuka żony, przygotowane przez małych pacjentów i nauczycieli szkoły szpitalnej