Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Biblioteki inspirują!

W dniach 8 – 15 maja 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbył się Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteki inspirują. Wydarzenie miało na celu promocję czytelnictwa i bibliotek oraz wymianę doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych.

 

W czasie trwania akcji odbywały się spotkania nauczycieli bibliotekarzy, warsztaty z zakresu tworzenia kreatywnych pomocy dydaktycznych, nowoczesnych metod i technik rozbudzających zainteresowania czytelnicze. Nauczyciele uczestniczyli w  warsztatach z zakresu tworzenia lapbooków, doskonalili umiejętności pracy z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

 

Spotkania stwarzały przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie tworzenia prac opartych na kujawskich zwyczajach i tradycjach, form pracy z uczniami popularyzującymi czytanie w szkole.

 

Tygodniowi Bibliotek towarzyszyły sesje posterowe, podczas których nauczyciele prezentowali plakaty obrazujące ich działania i dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z pracą dydaktyczną i wychowawczą.

 

Na okolicznościowej wystawie prezentowano działania bibliotek szkolnych, odwiedzający zobaczyć mogli prace plastyczne, fotograficzne oraz inne oryginalne sposoby upowszechniania czytelnictwa.

 

Oprac. Aneta Gabryelczyk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.1

www.cen.org.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Uczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we WłocławkuUczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we WłocławkuUczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we WłocławkuUczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we WłocławkuUczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we WłocławkuUczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we WłocławkuUczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we WłocławkuUczestnicy Tygodnia Bibliotek w KPCEN we Włocławku