Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Uczniowie piszą listy w języku angielskim

Wychodząc naprzeciw założeniom podstawy programowej, wymaganiom egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z  IELTA POLAND – oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli języka angielskiego – koordynuje realizację programu pisania listów dla uczniów szkół podstawowych i średnich 2023/2024.

Program ma na celu kontekstualizację użycia języka angielskiego przez uczniów, uwrażliwienie młodzieży na różnorodność kulturową i zwiększenie ich kulturowej świadomości poprzez wymianę korespondencji tradycyjnej. Wymiana odbywa się pod opieką nauczycieli języka angielskiego według określonych wytycznych.

 

Dzięki udziałowi w IELTA POLAND Pen Palling Program w bezpieczny sposób umożliwia się swoim uczniom prawdziwą przygodę pisania listów.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 3.10.2023 roku (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie KPCEN w Bydgoszczy, sala 11 (I piętro).

 

Oprac. Paulina Kaźmierczak-Majdzińska