Edukacja

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Narodowe Czytanie 2023 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Biblioteka po raz dwunasty włączyła się w akcję Narodowego Czytania. W tegorocznej edycji została wybrana społeczno-obyczajowa powieść pozytywistyczna „Nad Niemnem“. To najbardziej znany utwór Elizy Orzeszkowej. Powstawał w latach 1886 – 1887, a w formie książki ukazał się w 1888 roku.

 

Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza“. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycją całości.

 

Nauczyciele bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej wspólnie czytali fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej.

 

PBW w Bydgoszczy
Fot. Katarzyna Klatecka

 

Czytanie z podziałem na roleNarodowe Czytanie - czytanie fragmentów Nad NiemnemNarodowe Czytanie - fragmenty powieściNarodowe Czytanie - popularyzacja akcji ogólnopolskiejNauczyciele bibliotekarze biorący udział w Narodowym CzytaniuNauczyciele bibliotekarze czytający poszczególne fragmenty