Edukacja

logotyp Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

„Turzno pędzlem malowane” – wystawa poplenerowa uczniów z powiatu toruńskiego

Wernisaż wystawy odbędzie się 2 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Prezentowane prace są owocem III edycji pleneru malarskiego „Turzno pędzlem malowane”, który odbył się 4 października 2016 roku. Jego organizatorem był Zespół Szkół nr 2 w Turznie przy współudziale Pałacu Romantycznego w Turznie.

 

Ideą przewodnią pleneru było uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno natury, rozwijanie talentu i warsztatu malarskiego z użyciem profesjonalnych materiałów, wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz promowanie okolic pozamiejskich na terenie powiatu toruńskiego.

 

W plenerze wzięło udział 20 uczniów, reprezentujących następujące szkoły: ZS nr 2 w Grębocinie, ZS nr 1 w Łysomicach, SP w Gronowie, SP w Ostaszewie,
SP w Świerczynkach, Gimnazjum nr 1 w Chełmży oraz Gimnazjum w Głuchowie.

 

Praca twórcza odbywała się w dwóch grupach wiekowych: młodszą reprezentowali uczniowie szkół podstawowych, a starszą uczniowie gimnazjów. Tematyka ich prac była odmienna:
dla grupy młodszej, wykonującej swoje prace techniką akwareli na papierze, tematem przewodnim była woda – młodzi artyści malowali nad stawem w parku przy Pałacu Romantycznym. Grupa starsza, posługująca się techniką tempery na podobraziach, malowała jesienne alejki w parku szkolnym.

 

W skład jury oceniającego prace wchodziły osoby związane ze sztuką, pracujące na co dzień z dziećmi. Jury zwracało uwagę na umiejętne wykorzystanie medium malarskiego, kolorystykę, kompozycję i estetykę dzieła, wierne ukazanie pejzażu oraz zaangażowanie uczestnika w pracę.

 

Tegoroczny plener odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Toruńskiego oraz Wójta Gminy Łysomice.

 

Wstęp na wernisaż jest wolny.

 

Ekspozycję będzie można oglądać od 2 do 31 stycznia 2017 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Więcej informacji na stronie www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac.

Agnieszka Miranowska, Sylwia Malinowska

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.