Edukacja

Podsumowanie ogólnopolskiego projektu - Warszawa ORE
Podsumowanie ogólnopolskiego projektu – Warszawa ORE

Kujawsko-pomorskie i edukacja globalna

Koordynatorzy, liderzy, nauczyciele i uczniowie z całej Polski uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu  „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, które miało miejsce 9 grudnia 2016 r. w Warszawie.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, jako instytucja partnerska Ośrodka Rozwoju Edukacji, włączyło się w realizację projektu. Koordynator regionalny – Danuta Potręć oraz konsultantki: Regina Strzemeska i Zofia Spalińska zaprosiły liderów z dziesięciu szkół z województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie, które odbyło się 29 i 30 października 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Daglezja” w Przysieku oraz 19 listopada 2016 r. w Toruniu w siedzibie KPCEN. Następnie liderzy w swoich szkołach utworzyli grupy nauczycieli zainteresowanych tematyką edukacji globalnej, z którymi realizowali działania m. in. w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn.: „Jak wyobrażasz sobie kraje rozwijające się po 2030 roku?”. Jednym z finalistów został Andrzej Czekała, uczeń ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, którego pracą kierowała nauczycielka, Joanna Krasoń-Nojak. Za pracę dotyczącą problemów klimatycznych uczeń odebrał w Warszawie nagrodę oraz wziął udział w specjalnie zorganizowanych zajęciach warsztatowych.

Z uczniem pojechały do stolicy liderka edukacji globalnej Wioleta Łopatowska oraz  Joanna Krasoń-Nojak.

Spotkanie oficjalnie otworzyła dr Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE. Następnie wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, mówiąc o miejscu i roli edukacji globalnej w programie  polskiej współpracy rozwojowej 2016-2020.

O Celach Zrównoważonego Rozwoju i ich priorytetowej roli dla młodych ludzi powiedziała Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

Pierwszą część zakończył wykład Krystyny Błeszyńskiej, profesora nadzwyczajnego SGGW, pt.: „Edukacja globalna – obszary niepewności i konteksty”.

 

Druga część spotkania była poświęcona przeglądowi działań ogólnopolskiego projektu. Spotkanie zakończono wręczeniem nagród i dyplomów laureatom oraz finalistom II edycji wspomnianego konkursu plastycznego.  Projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” znajdzie swoją kontynuację w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 jako II moduł.

 

Oprac. Danuta Potręć – koordynator regionalny projektu „Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”
, konsultant KPCEN w Toruniu.

 

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1260

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Podsumowanie  ogólnopolskiego projektu - Warszawa OREwykład Krystyny Błeszczyńskiej profesora SGGWuczeń Andrzej Czekała odbiera dyplom i nagrodękoordynator projektu, lider oraz uczeń z nauczycielem opiekunemAndrzej Czekała na tle nagrodzonej pracy (u góry po lewej stronie)