Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

To trzeba rozwiązać.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 31 marca 2016 r. po raz kolejny zorganizowało konferencję: Analiza i interpretacja wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie miało na celu podsumowanie wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim, który odbył się w dniach od 3 do 4 marca 2016 r.

 

 

Wnikliwą analizę i interpretację wyników matury próbnej, jak co roku, przygotowała i zaprezentowała Ewa Ludwikowska, która jest pomysłodawcą i organizatorem matury próbnej w województwie kujawsko-pomorskim od 2010 r.

 

 Przedstawiono i dokładnie omówiono błędy popełniane przez uczniów. Wskazane zostały także rekomendacje do dalszej pracy dydaktycznej. Ponadto uczestnicy konferencji otrzymali materiały dydaktyczne – pakiet zadań pt. To trzeba rozwiązać.

 

Ewa Ludwikowska

nauczyciel konsultant

KPCEN w Bydgoszczy

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji (TK).