Edukacja

Logo Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Teatr – miejsce magiczne

Teatr to  miejsce niezwykłe, z tym chyba każdy się zgodzi. Pod wrażeniem tych widowisk pozostają wszyscy, którzy byli w nim choć raz. Dzieci przeżywają to prawdopodobnie najintensywniej. Właśnie do dzieci, tych młodszych i trochę starszych, skierowany był konkurs plastyczny „Teatr – miejsce magiczne”, zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

 

Wzięli w nim udział uczniowie  szkół specjalnych naszego regionu. Od 15 października do 20 listopada 2015 r. nadesłano 66 prac. Celem, który przyświecał organizatorom było m.in. rozbudzanie  zamiłowania do teatru jako źródła artystycznych przeżyć oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni, zdolności obserwacji i aktywności twórczej. W pracach wykorzystano różnorodne materiały i techniki plastyczne. Bohaterami prac były m.in. kukiełki, marionetki, postacie z teatrzyków cieni, rekwizyty teatralne, scena widziana oczami widza siedzącego wygodnie w fotelu oraz osoba samego aktora. Nagrodzono 21 osób. Oceniając prace brano pod uwagę samodzielność ich wykonania i zgodność z tematem konkursu. Nagrody i dyplomy, których fundatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostały dostarczone laureatom do szkół macierzystych lub wysłane pocztą. Wystawa prac konkursowych będzie miała miejsce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy w styczniu 2016 r.

 

 

Zespół Szkół  Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).