Edukacja

Sztuka wyboru

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  wspiera program prewencyjny.

 

Przestępczość  wśród  nieletnich wciąż stanowi poważny problem. Skutkuje to zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa wśród przeciętnych obywateli. Charakterystyczną cechą przestępczości nieletnich jest niejednokrotnie jawność, a wręcz chęć zamanifestowania swojej brawury, odwagi czy zuchwałości przed grupą rówieśniczą  bądź też szerzej – lokalną społecznością.   Przestępczość nieletnich nacechowana jest zarówno agresją fizyczną, jak i psychiczną. Co zatem robić, aby dać młodym ludziom inną, ciekawszą propozycję zaistnienia w grupie rówieśniczej? Może zaprosić przedstawicieli pokolenia millenijnego do współtworzenia interesujących rozwiązań, alternatywnych form aktywności. Z pewnością ciekawa jest  propozycja Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

SZTUKA WYBORU to program o charakterze prewencyjnym organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Fundację Tumult. Partnerem projektu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 

SZTUKA WYBORU realizowana jest cyklicznie od 2011 r. Adresatem tego programu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Jego ideą jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorakie problemy i zagrożenia czyhające na młodych ludzi, a będące wielokrotnie podłożem przestępstw. Cel wieloaspektowych działań  koncentruje się wokół zwiększenia świadomości, a co za tym idzie, przeciwdziałania przestępstwom lub wykroczeniom.  

Co roku tematyka  dotyczy jednego problemu.

2011 – Kręcimy filmy, a nie jointy!
 2013 – Kręcimy filmy, a nie zadymy!
2014 – Nie kliknij w przestępstwo!
2015 – Kręcę na trzeźwo!

Uczniowie razem  z nauczycielami przygotowują krótki materiał filmowy (spot, film) dotyczący problematyki na temat przewodni. Odbywa się też konkurs graficzny na projekt koszulki. Wszyscy uczestnicy przygotowują   scenariusz zajęć edukacyjno-profilaktycznych, podczas których wykorzystany zostanie materiał filmowy nakręcony przez uczniów.

Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy od 2011 r. wspierają działania Komendy Wojewódzkiej Policji przy realizacji tego projektu. Krystyna Karpińska i Iwona Rostankowska  uczestniczą w pracach jury konkursu. Oceniają filmy i projekty graficzne. Prowadzą też zajęcia dydaktyczne na temat przygotowania projektu scenariusza zajęć.

Uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas Festiwalu CAMERIMAGE.

 

Tegoroczna edycja zatytułowana Kręcę na trzeźwo odbędzie się w czerwcu. Do dwóch tur warsztatów w ramach Sztuki wyboru zakwalifikowały się 24 szkoły  województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwestią niezmierne ważną, ale wciąż aktualną jest problem nadużywania przez młodzież środków psychoaktywnych. Ta sprawa zdominuje tegoroczne warsztaty.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK).