Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Szkoły zawodowe i pracodawcy

Podczas konferencji wojewódzkiej Partnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego – Europa, Polska, region, która odbyła się 7 października 2015r. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentowano, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym szkolnictwem zawodowym, korzyści wynikające ze współpracy szkół z pracodawcami. Spotkanie zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, a poprowadziła je Monika Sylwestrzak-Buczyńska, konsultantka ds. przedmiotów zawodowych.

 

Artur Janas dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu postawił m.in. takie pytania, cyt.: Czy będzie praca, gdzie i dla kogo? Dla kogo kształcimy? Co trzeba wiedzieć i umieć, aby zarobić na życie  i razem z uczestnikami próbował odpowiedzieć na te pytania.

 

Janusz Bokser omówił relacje zachodzące między rynkiem pracy, edukacją a pracodawcami i wspomniał o trendach wpływających na rozwój gospodarki rynku pracy w XXI wieku. Zaprezentował również kompetencje przyszłości i oczekiwania pracodawców, wśród których wymienił: uczenie się nowych obowiązków, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, umiejętność pracy zespołowej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność, samodzielność itd.

 

Starszy wizytator KO w Toruniu Czesław Stawikowski wskazał najważniejsze dokumenty strategiczne UE, OECD i Polski dotyczące kształcenia zawodowego, w których jednym z przewidzianych działań jest tworzenie partnerstw. Podkreślał, jak ważne jest, aby uczniowie kształcili się na rzeczywistych stanowiskach pracy i że tylko współpraca i współdziałanie na różnych poziomach zapewni odpowiednią edukację dla rynku pracy.

Czesław Ficner z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w Toruniu przedstawił  Strategię edukacji województwa kujawsko-pomorskiego, wskazywał cele i programy, które przyczynią się do promocji i rozwoju szkolnictwa Zawodowego  w naszym województwie. Na temat metodologii tworzenia strategii wypowiedział się Czesław Stawikowski. Zaś o monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020  mówił Łukasz Kosiński – główny specjalista w Referacie Strategii i Jakości Edukacji w Bydgoszczy.

 

Dobre praktyki w zakresie partnerstw w szkole zawodowej i jej otoczeniu prezentowali: Justyna Orłowska (TOWIMOR SA w Toruniu), która wskazywała korzyści, jakie osiąga firma ze współpracy z toruńską szkołą zawodową. Natomiast  Zbigniew Piotrowski, dyrektor CKU w Gronowie, prezentował korzyści płynące ze współpracy z pracodawcami i realizacji różnych projektów dla szkoły i uczniów.

 

Danuta Oleksiak konsultant W-MODN w Elblągu przekonywała uczestników konferencji, że  zawody unikatowe są pomysłem na atrakcyjną szkołę zawodową.  Szkoła ma ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną, wyróżnia się, pogłębia współpracę z pracodawcami, a tym samym zwiększa szansę na zatrudnienie absolwentów szkoły. Zawód unikatowy: jednostkowy, jedyny, nadzwyczajny, niepowtarzalny, niesamowity, rzadko występujący, nietuzinkowy, nieprzeciętny….

 

Na konferencji przedstawiciele pracodawców Tomasz Wiawatowski (DAW-TRANS) i Karolina Jórga (TOWIMOR SA) prezentowali oczekiwania pracodawców w stosunku do szkół zawodowych i przyszłych pracowników, jak również mówili o tym, co sami mogą zaproponować szkole, m.in. szkolenia dla nauczycieli, doposażenie pracowni, praktyki na rzeczywistych stanowiskach pracy, udostępnianie najnowszej technologii, literatury itp.

 

Podsumowując spotkanie, możemy stwierdzić, że w naszym województwie mamy pracodawców i szkoły zawodowe, które chcą i współpracują ze sobą. Życzymy im, aby ta współpraca była jeszcze lepsza, bardziej satysfakcjonująca i przyczyniała się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w rejonie kujawsko-pomorskim.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Prowadząca Monika Sylwestrzak-Buczyńska konsultantka KPCENCzesław Ficner z-ca dyr. Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji