Edukacja

Fragment plakatu promującego grę

Gra edukacyjna Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX

21 października (środa) 2015 r. w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu oraz w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbędzie się promocja gry edukacyjnej Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX.

 

Grę wydał Instytut Pamięci Narodowej.

 

Plan działań promocyjnych gry edukacyjnej Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX:

 

11. 30 – 12. 30 Promocja gry w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu (Wrzosy, ul. Rzepakowa 7/9).

 

Konferencja prasowa:

 

Powitanie gości – Dyrektor ZS nr 9 w Toruniu.

Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta Torunia.

Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.

Wystąpienie dr Andrzeja Zawistowskiego dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Prezentacja gry – dr Tomasz Ceran (Delegatura IPN w Bydgoszczy).

 

Obejrzenie fragmentu pokazowej lekcji z wykorzystaniem gry.

 

12. 30–13.00   Złożenie kwiatów pod pomnikiem Stanisławy Jaworskiej i przejście do    miejsca  pamięci narodowej na Barbarce.

 

13.00–13.45   Lekcja historii w miejscu pamięci narodowej na Barbarce.

 

16.00–19.00 Warsztaty dla nauczycieli (połączone z przekazaniem gier) w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (ul. J. H. Dąbrowskiego 4).

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką  oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Plakat promujący grę