Edukacja

Radioteleskop w Effelsbergu, fot. M. Sanocka
Radioteleskop w Effelsbergu, fot. M. Sanocka

LAUREACI KONKURSU ASTRONOMICZNEGO W PROJEKCIE „ODKRYWAMY PLANETY” WYŁONIENI!

30 najbardziej kreatywnych uczniów – uczestników projektu „ODKRYWAMY PLANETY” wyłoniła we wtorek, 6 października br. Rada Programowa kujawsko-pomorskich ASTROBAZ na specjalnym posiedzeniu poświęconym ocenie uczniowskich prac dokumentujących aktywność młodych amatorów astronomii. Zwieńczeniem ich wymagającej i wielogodzinnej pracy w astro-teamach będzie udział w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec w dniach: 22-27 października 2015 roku.

 

Uczniowie odwiedzą m.in. Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) ESA w  Darmstadt oraz obserwatorium astronomiczne im. F. Archenholda w Berlinie, w którym znajduje się najdłuższy na świecie i wciąż sprawny  ruchomy refraktor (teleskop soczewkowy), a także ekspozycja przedstawiająca historię astronomii od Babilonii aż do czasów współczesnych. Ważnym punktem wyprawy będzie Instytut Radioastronomii imienia Maxa Plancka w Effelsbergu k/Bonn z największym radioteleskopem w Europie. Na trasie wycieczki znajduje się także berlińskie Muzeum Techniki oraz Jena – siedziba słynnego planetarium oraz znanych i cenionych zakładów optycznych „Carl Zeiss”.

 

Uczestnicy wyjazdu (30 uczniów i 3 nauczycieli) wyłonieni zostali w drodze konkursu astronomicznego, którego formuła polegała na przygotowaniu prac multimedialnych dokumentujących aktywność i osiągnięcia w projekcie. Rada Programowa projektu ASTROBAZA KOPERNIK stanowiąca jednocześnie Jury konkursu wybrała autorów nagrodzonych prezentacji. Lista laureatów.

 

Przypomnijmy: w innowacyjnych lekcjach połączonych z obserwacjami obiektów astronomicznych na kujawsko-pomorskim niebie uczestniczyło blisko 300 uczniów (skupionych w 30 tzw. astro-teamach) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie. W realizacji przedsięwzięcia korzystali oni z sieci działających na Kujawach i Pomorzu obserwatoriów astronomicznych – astrobaz. Formuła projektu polegała na organizacji zajęć dodatkowych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, astronomia) i naukowo-technicznych (informatyka, optyka), realizowanych na podstawie czterech specjalistycznych programów obserwacyjnych:

  • zjawiska zakryciowe,
  • stacje bolidowe,
  • astrometria i fotometria,
  • aktywność Słońca.

Opiekę nad uczniami sprawowali specjalnie przygotowani nauczyciele, którzy ukończyli organizowany w ramach projektu kurs z zakresu programów obserwacyjnych.

 

Projekt „ODKRYWAMY PLANETY” jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 870 tysięcy złotych. 

 

Europejskie Cetrum Operacji Kosmicznych w Darmstadt, fot. R. BurekObserwatorium Astronomiczne w Berlinie, fot. M. SanockaObserwatorium Astronomiczne w Berlinie, fot. P. BiegajskiRadioteleskop w Effelsbergu, fot. M. Sanocka