Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Chcemy szkoły bez przemocy

21 września br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zainaugurowano cykl warsztatów pod hasłem: Chcemy szkoły bez przemocy.

 

Zajęcia dla 60 nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych prowadzili trenerzy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych – Bliżej Dziecka, które wspiera młodych ludzi, uczy przeciwstawiania się złu i przemocy, pomaga w budowaniu pewności siebie.

 

Podczas zajęć uczestnicy nabywali umiejętności rozróżniania pojęć: złość, agresja, przemoc, dręczenie oraz skutecznego reagowania na agresję i przemoc wśród  uczniów.  Prowadzone w dwóch grupach warsztaty zostały bardzo pozytywnie  odebrane.   Nauczyciele zadeklarowali swój udział w kolejnych dwóch  spotkaniach, które odbędą się  w dniach: 4 i 25 listopada br. Uczestniczy będą pogłębiali i rozwijali swoją wiedzę  oraz praktyczne  umiejętności w następujących obszarach: wspieranie dziecka poszkodowanego w klasie, prowadzenie skutecznej rozmowy z dzieckiem ofiarą  i  jego rodzicami, diagnoza sytuacji przemocy w klasie, style interwencji w sytuacjach przemocy, interwencja klasyczna i jej założenia, system konsekwencji.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Trener Hubert Czemirowski ze Stowarzyszenia Bliżej DzieckaTrener Joanna WegrzynowskaUczestnicy warsztatów Uczestnicy warsztatów Chcemy szkoły bez przemocy