Edukacja

Pilotaż projektu Etyka nie tylko dla smyka w rejonie toruńskim podsumowany

24 września 2015 r. podsumowano na uroczystej konferencji realizację pilotażowego projektu  Etyka nie tylko dla smyka realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Konferencja, którą zorganizowały i poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu, regionalne koordynatorki projektu, odbyła się w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu.

 

W konferencji podsumowującej uczestniczyli dyrektorzy , szkolni liderzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, terapeuci oraz przedstawiciele rad rodziców 18 z 19 szkół realizujących pilotaż.  W imieniu gospodarzy gości powitała Małgorzata  Suckiel, dyrektorka ZS nr 5 w Toruniu, a w imieniu organizatorów Grażyna Szczepańska, wicedyrektorka KPCEN w Toruniu. Honorowym gościem konferencji była Jolanta Metkowska, p.o. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu pani Kurator podkreśliła wagę realizowanych w pilotażu celów dla wychowania młodego pokolenia. Koordynatorka regionalna Marzenna Wierzbicka omówiła realizację działań podejmowanych przez liderki szkolne i nauczycieli w szkołach oraz koordynatorki regionalne w KPCEN w Toruniu.  W pilotażu wzięło udział 19 szkół podstawowych, 138 klas, 154 nauczycieli oraz 2731 uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie debaty moderowanej przez koordynatorkę regionalną Wiesławę Kuban, w której uczestniczyły dyrektorki, liderki szkolne, nauczycielki i rodzice rozmawiano o znaczeniu pilotażu oraz jego mocnych stronach. Wybrane szkoły prezentowały wystawki prac dziecięcych, które powstały w ramach  zajęć „smykowych”.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji. Szczególne podziękowania kierujemy do szkolnych liderek za ich całoroczne zaangażowanie w pilotaż.  Dziękujemy również uczniom klas II e z SP 18 w Toruniu oraz Małgorzacie  Peplińskiej opiekunce teatrzyku dziecięcego Bum-Bum-Cyk za przygotowanie i zaprezentowanie programu artystycznego.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

DebataDyrektorki, liderki, nauczycielki i rodzice podczas debatyDyrektorki, liderki, nauczycielki i rodzice podczas debatyFragment dekoracjiGrażyna Szczepańska wicedyr. KPCEN w Toruniu, Jolanta Metkowska p.o. K-P Kuratora Oświaty, Małgorzata Suckiel dyr. ZS nr 5 w ToruniuMarzenna Wierzbicka - regionalna liderka projektuTeatrzyk Bum Bum Cyk z SP 18 w ToruniuUczestnicy konferencjiWiesława Kuban - liderka projektu