Edukacja

Logo PBW w Bydgoszczy

Światowy Dzień Sybiraka

17 września 2015 r. na Starym Rynku w Bydgoszczy podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Sybiraka nauczyciele dyplomowani, bibliotekarze reprezentujący Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Filia w  Koronowie, zostali odznaczeni ODZNAKĄ HONOROWĄ SYBIRAKA. W uroczystości wzięli także udział pan Ryszard Kopalko, prezes Koronowskiego Koła Związku Sybiraków i pan Wojciech Niedźwiedziński, nauczyciel bibliotekarz, przedstawiciel PBW im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy.

 

Wniosek o przyznanie bibliotekarzom Grażynie Jasiek i Ewie Bielskiej Odznaki skierował  do Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie p. Mirosław Myśliński, prezes Bydgoskiego Oddziału Związku Sybiraków.

 

Doceniona została w ten sposób inicjatywa Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie, zorganizowania  w 2013 r. sympozjum pn. (Nie)ludzkie losy – deportacje Polaków do ZSRR w czasie drugiej wojny światowej, którego celem było zwrócenie uwagi na  świadków tych wydarzeń, żyjących na Ziemi Koronowskiej oraz starania Filii o upamiętnienie tragicznego losu wszystkich Polaków ofiar Sybiru,  uwieńczone postawieniem w 2014 r. okolicznościowego obelisku na cmentarzu komunalnym w Koronowie.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

Imienna Legitymacja do Odznaki Honorowej SybirakaImienna Legitymacja do Odznaki Honorowej SybirakaOdznaka Honorowa Sybiraka