Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Języki obce w przedszkolu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało konferencję na temat „Języki obce w przedszkolu w świetle zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego”, która odbyła się 23 września 2015 r. Jej adresatami byli dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele języków obcych. 

 

Celem spotkania było zaznajomienie jej uczestników  ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dotyczącymi nauczania języków obcych. Omówione zostały wymagania, jakie musi spełnić nauczyciel wychowania przedszkolnego, aby móc uczyć języka obcego w przedszkolu. Pani Agnieszka Dowgiałło-Wierzba, konsultantka metodyczna Pearson Central Europe, zapoznała uczestników konferencji z przykładowym egzaminem językowym, potwierdzającym stopień znajomości języka, koniecznym do uzyskania pełnych kwalifikacji.

Konsultantki KPCEN w Toruniu – Agnieszka Chabros oraz Regina Strzemeska – przedstawiły ofertę kursów KPCEN zarówno w zakresie metodyki nauczania języków obcych (kursy kwalifikacyjne z zakresu nauczania języków obcych w  okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym)  jak i doskonalenia umiejętności językowych (kursy językowe przygotowujące do egzaminu).

W drugiej części konferencji Pan Grzegorz Fidala, konsultant metodyczny Oxford University Press, zapoznał uczestników z zasadami uczenia języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym oraz zaprezentował  ciekawe gry i zabawy językowe, które nauczyciele edukacji przedszkolnej mogą wykorzystać w swojej pracy.

       Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy zadawali mnóstwo pytań. Organizatorzy mają nadzieję, że odpowiadając na nie, rozwiali wątpliwości pedagogów.

       Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do skorzystania z oferty KPCEN w zakresie uzupełnienia wymaganych kwalifikacji.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

Grażyna Szczepańska, wicedyrektor KPCEN w ToruniuUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencji