Edukacja

Logotyp KPCEN we Włocławku

Dlaczego warto się uczyć? Podsumowanie cyklu debat oświatowych

Podsumowanie cyklu debat oświatowych Dlaczego warto się uczyć, odbyło się 29 września br., w Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

 

W spotkaniach udział wzięli uczniowie, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego i miasta Włocławka.

 

Dyrektor KPCEN we Włocławku – Grażyna Troszyńska – przedstawiła wnioski wypracowane przez uczestników sześciu sesji powiatowych. Stały się one punktem wyjścia do pracy metodą World Café w 4 grupach panelowych.

 

Uczestnicy spotkania pracowali nad następującymi zagadnieniami:

  • W szkole należy prowadzić działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się oraz postawę uczenia się przez całe życie.
  • Uczyć tego samego, ale nie tak samo, czyli postulat nowoczesnej dydaktyki.
  • Szkoła powinna współpracować z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci – rodzice powinni współdecydować w sprawach szkoły i uczestniczyć w podejmowanych działaniach.
  • Motywacja jest ważna w procesie uczenia się – nauczania, zarządzania szkołą, angażowania się w edukację własnych dzieci, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

 

Podczas spotkania Małgorzata Gontarek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku, przedstawiła wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego oraz analizy wyników sprawdzianu w roku szkolnym 2014/2015. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o głównych zasadach realizacji projektów edukacyjnych w ramach środków finansowych  na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych, które zaprezentowała Monika Marchlewicz – główny specjalista Wydziału Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

W debacie udział wzięli zaproszeni goście: Domicela Kopaczewska – Poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy podkreślili znaczenie edukacji, jako wartości w rozwijającym się społeczeństwie oraz zwrócili uwagę na korzyści płynące z debat organizowanych przez KPCEN we Włocławku.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką o światową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Poseł na Sejm Domicela KopaczewskaUczestnicy konferencji