Edukacja

Tytuł konferencji i współorganizatorzy

Europejski Rok na rzecz Rozwoju – konferencja

Nauczyciele ze szkół różnych etapów edukacyjnych, dyrektorzy, konsultanci, doradcy metodyczni, przedstawiciele placówek związanych z edukacją i kulturą oraz uczniowie – licealiści zainteresowani problematyką, uczestniczyli w wojewódzkiej konferencji z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach „Rok 2015  rokiem Europejskiego Roku Rozwoju”, który ustanowiony został przez Parlament Europejski.

 

Instytucjami współpracującymi i odpowiedzialnymi za podejmowane działania są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jako jedna z szesnastu placówek doskonalenia nauczycieli zaangażowanych w projekt „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat”. Konferencja miała miejsce w Toruniu, 29 września 2015 r.

 

Dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił wykład pt. „Masowa bieda i nierówności rozwojowe. Przyczyny i współczesne poszukiwania antidotum” , skupiając się na przyczynach biedy masowej i ukazując panoramę rozwiązań tego problemu. Interesujące i czasami kontrowersyjne okazało się spojrzenie na biedę globalną z perspektywy biznesu. Okazało się, że za mbieżącej wody mieszkaniec biednej dzielnicy Bombaju – Dharavi, zapłaci 37 razy więcej niż mieszkaniec bogatej części miasta – Warden Road. Ciekawe rozwiązanie walki z biedą  opracował Jeffrey Sachs, opierając zasady na lekcjach medycyny klinicznej. Prelegent zakończył swoje wystąpienie przedstawieniem dwóch trudnych dylematów związanych z pomocą i pytaniem z serii mocnych pytań „Co Ty zrobiłbyś w tej sytuacji?”. Cisza, jaka zapanowała na sali, mówiła sama za siebie.

 

O pomocy rozwojowej, jej celach, rodzajach, zasadach i motywach mówił Witold Jankowiak, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Charakterystyka polskiej pomocy krajom rozwijającym się pozwoliła zebranym bliżej  poznać działania i przykładowe projekty realizowane w ramach pomocy rozwojowej przez nasze państwo. Wiedza i doświadczenie, którymi możemy podzielić się z innymi jako kraj po transformacji ustrojowej i gospodarczej, okazały się stanowić mocną stronę naszego zaangażowania we wspieranie tych, którzy doświadczają dziś podobnej sytuacji. Stypendia, które Polska funduje studentom, np. z Ukrainy, również stanowią formę pomocy rozwojowej dla naszych sąsiadów.

 

Koordynatorzy regionalni projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat”: Danuta Potręć (prowadząca konferencję), Gabriela Kurek i Tomasz Szałkowski zaprezentowali założenia programu, podkreślając jego ciągłość (druga edycja w roku szkolnym 2015/2016) oraz ukazując atrakcyjność form i zachęcając do wzięcia udziału w ciekawych konkursach i szkoleniach. Zwrócili uwagę na obecność edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Od 1 września 2009 r. zagadnienia globalne zostały przesunięte z obszaru edukacji nieformalnej do formalnej, czyniąc tym samym odpowiedzialnymi wszystkich nauczycieli za realizację treści globalnych.

 

Przykładami dobrej praktyki włączania edukacji globalnej w działania szkół podzieli się dyrektor i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku koło Brodnicy oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Pierwsza z wymienionych szkół uzyskała Certyfikat Szkoły Globalnej w 2014 r. Druga otrzymała wyróżnienie w konkursie na tytuł Szkoły Globalnej. Przedstawione działania wzbudziły duże zainteresowanie uczestników spotkania.  Jak twierdzili, stały się inspiracją do planowania wydarzeń w szkołach, w których pracują.

 

Konferencja poruszyła emocje uczestników, dostarczyła wiedzy z zakresu problemów globalnych oraz zachęciła ich do szerszej realizacji treści edukacji globalnej w pracy z uczniami.

 

Wypowiedzi uczestników:

  • Jestem pod wrażeniem dobrze, zorganizowanej i przeprowadzonej konferencji. Temat niezmiernie ciekawy, rozpatrzony z różnych perspektyw: określenie źródeł problemu – biedy masowej; wskazanie,  jak można pomagać; z czym trzeba się liczyć, kiedy pomagamy i wreszcie dobre praktyki, które pokazały, jak przygotować dzieci i młodzież do bycia odpowiedzialnym obywatelem świata, jak nieść pomoc w świadomy sposób. Jak oswajać odmienność kulturową – tego powinniśmy uczyć już w przedszkolach.
  • Wykład na temat masowej biedy i nierówności rozwojowych zainspirował mnie do refleksji nad człowieczeństwem, sensem pracy, sensem pomagania innym ludziom, dążeniem i osiąganiem celów oraz byciem kreatywnym. Taką refleksję i działania związane z pomocą warto realizować z uczniami.
  • Globalizacja to jedno z zagadnień do realizacji na lekcjach j. polskiego. Literatura jest pełna przykładów odzwierciedlających biedę, nierówności społeczne czy pomoc ubogim. Takie spotkanie to świetny bank pomysłów do pracy z uczniami.
  • Wartościowa konferencja, która łączy różne przedmioty.Niektóre treści w całości do przeniesienia na lekcje geografii. Z pewnością wykorzystam informacje na temat nierówności gospodarczych.
  • Cieszę się bardzo, że mogłam uczestniczyć w konferencji, świetne wystąpienia i udział szkół. Dziękuję za kompendium wiedzy i pomysły na dalsze twórcze działania.
  • Proszę częściej tak dobre konferencje! – organizowane bezpłatnie. Super.
  • Świetne wystąpienia szkół, z dobrymi przykładami.
  • Więcej takich konferencji.

 

 Kujawskie-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

 

Dobre praktyki SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku koło BrodnicyDobre praktyki Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniudr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK wygłaszający wykładGabriela Kurek koordynator regionalny przedstawia program Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za światKoordynator regionalny i prowadząca konferencję Danuta PotręćNauczyciele, uczestnicy konferencjiNauczyciele, uczestnicy konferencjiNauczyciele, uczestnicy konferencjiPrelegenci -  dr hab. A. Karwacki i W. JankowiakTomasz szołkowski moderator i koordynator regionalny zaprasza na szkolenia blended learningWitold Jankowiak konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, mówi o rodzajach pomocy rozwojowej