Edukacja

Logo KPCEN

Konferencja dla szkół kształcących w zawodach

25 września 2015 r.  odbyła się konferencja „Współpraca szkół kształcących w zawodach z pracodawcami” zorganizowana przez Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z  Zespołem Szkół Chemicznych. 

 

 Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące poziomu współpracy szkół kształcących w zawodach z pracodawcami oraz akcentował konieczność dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Po powitaniu gości i uczestników konferencji przez Grażynę Troszyńską, Dyrektor KPCEN we Włocławku oraz Krystynę Młotkowską, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, głos zabrała Emilia Maciejewska z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. Podczas swojej prezentacji zaznaczyła, że wśród priorytetów  Roku Szkoły Zawodowców, znalazły się m.in.: organizacja praktyk w dualnym systemie kształcenia, utworzenie portalu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz mapa szkół i zawodów. Podpisane 6 sierpnia br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu  umożliwia również pracodawcy wpływanie na treści programu nauczania dla zawodu, a uczeń może odbywać zajęcia praktyczne u pracodawcy zarówno na  podstawie zawartej z nim umowy o pracę, jak i umowy o praktyczną naukę zawodu między pracodawcą a dyrektorem szkoły.

 

Skuteczność działań wymaga systematycznej komunikacji i informacji, a także spójnej realizacji kierunków strategii rozwoju gospodarczego województwa, w tym wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej, na co zwrócił uwagę Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wśród wystąpień prelegentów istotne znaczenie w zakresie współpracy ze szkołami miały przykłady dobrych praktyk, zaprezentowane przez przedstawicieli przedsiębiorców: Bydgoski Klaster Przemysłowy, FUWK KONWEKTOR i LOTOS. Na rynku wciąż brakuje dobrze przygotowanych do pracy absolwentów szkół zawodowych.

 

Z dualnym systemem kształcenia  zapoznała uczestników konferencji Cristiana Nicoletti, gość z Niemiec, a Martyna Bunk przedstawiła założenia projektu TraWi, dotyczącego transferu doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego. O współpracy z przedsiębiorcami z perspektywy szkoły mówiła  Krystyna Młotkowska, Dyrektor ZSCh we Włocławku.

 

W podsumowaniu, Grażyna Troszyńska, Dyrektor  KPCEN we Włocławku, podkreśliła znaczenie uwarunkowań ekonomicznych w rozwoju naszego regionu, które wraz z kreowaniem rozwoju społecznego są determinantami trwałej poprawy jakości życia mieszkańców, większej produktywności i konkurencyjności, a w konsekwencji niwelowania bezrobocia.

 

Lepsza współpraca szkół zawodowych z podmiotami gospodarczymi gwarantuje wyższą jakość kształcenia, a tym samym lepsze przygotowanie absolwenta do wyzwań przyszłości i oczekiwań rynkowych.

 

Szeroko pojęta współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów  gwarantuje pozytywny wizerunek i efektywne propagowanie możliwości rozwojowych województwa i jego mieszkańców. Atrakcyjna oferta edukacyjna i zawodowa, zaplecze kulturowe oraz  wizja przyszłości są zaproszeniem do samorealizacji, przedsiębiorczości  i udanych inwestycji w naszym regionie.

 

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).

Martyna Bunk- przedstawiciel projektuTraWiStoisko KONWEKTOR Sp.z o.o.Stoisko KPCENUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencji