Edukacja

Logotyp Olimpiada z licencją

Sześciu uczniów w etapie wojewódzkim konkursu Wielcy Polacy

4 lutego 2016 r. uczniowie czterech szkół powiatów: grudziądzkiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego, świeckiego i miasta Grudziądza przystąpili do etapu rejonowego konkursu Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego Kościoła w latach 1901-1981.Tegoroczny konkurs był już czwartą edycją olimpiady, której organizatorem jest ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Po raz czwarty w Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika Grudziądzu 13 uczniów pisało test. Sześcioro uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.

 

 

Szkoły, z których młodzież wzięła udział w II etapie konkursu:

  • Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika Grudziądzu
  • Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej
  • Gimnazjum im. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie
  • Gimnazjum w Zieleniu

 

Szczegółowa lista laureatów II etapu udostępniona jest na stronie organizatora www.gorsk.org.pl

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom przygotowującym swoich podopiecznych do konkursu. Szczególne podziękowania składamy Pani dyrektor Gimnazjum nr 4 w Grudziądzu, Grażynie Banaszkiewicz i p. wice-dyrektor Urszuli Rynkowskiej za współudział w organizacji konkursu.

 

Uroczyste podsumowanie etapu rejonowego, wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań nastąpiło 25 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Grudziądza. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Grudziądza Przemysław Ślusarski, przedstawiciel Wydziału Oświaty p. Kamila Wiśniewska, ks. dr Paweł Nowogórski, dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele, uczniowie. Uroczystość prowadziła przewodnicząca komisji Dorota Andrzejewska, nauczyciel – konsultant KPCEN w Toruniu . Etap wojewódzki odbędzie się 3 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Nagrodę, rower, otrzymała uczennica Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu Zuzanna Woźniak – która zajęła I miejsce, II miejsce zajęła Kamila Kosińska z Zespołu Szkół w Zieleniu , III miejsce zajęła Kinga Weiss z Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej. Opiekunowie uczniów to Aleksandra Jabłońska, Grażyna Bobińska i Krzysztof Paczkowski.

 

Gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe gimnazjaliści przyjęli z rąk organizatorów i fundatorów: ks. dr Pawła Nowogórskiego i prezydenta Grudziądza. Fundatorem nagród książkowych było KPCEN w Toruniu.

 

Spotkanie uświetniła część artystyczna wykonaniu uczennic: ZS w Zieleniu; opiekun p. Grażyna Bobińska i Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej, opiekun s. Joanna Kamińska.

 

Oprac. Dorota Andrzejewska

 

Departament Edukacji (TK).

D.  Andrzejewska, wiceprezydent   Przemysław Ślusarski, Kinga Weiss , K. Paczkowski, ks. dr Paweł NowogórskiD. Andrzejewska, wice-prezydent P. Ślusarski, Kamila Kosińska, ks. P. Nowogórski, G. .Bobińska  nauczycielGoście, opiekunowie i organizatorzy konkursuUczniowie w towarzystwie gości i organizatorów konkursuUczniowie z gimnazjum z Zieleniu i Wąbrzeźnie wraz z opiekunamiUczniowie, uczestnicy konkursu